Sele kapılan İstanbul, OHAL’in yıldönümü ve 6. toplu yok oluşa

“Anayasa MADDE 119:  Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.” Lüzumundan fazlaca saflık yapıp OHAL’in ne işe yarayabileceğini tartışsaydık sanıyorum aklımıza dün İstanbul’un yaşadığı sel gelirdi. Hâlihazırda ilan edilmiş bir … Okumaya devam et Sele kapılan İstanbul, OHAL’in yıldönümü ve 6. toplu yok oluşa