Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki Feminist Siyasi Tutsaklarla Dayanışma Kampanyası

Ortadoğulu Sosyalistler İttifakı’nın, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki kadın siyasi tutsaklarla dayanışma amacıyla başlattığı kampanya metnini sizlerle paylaşıyoruz. Bu kampanyanın amacı, ataerkilliğe ve köktendinciliğe karşı çıkan; kadın haklarını, insan haklarını, işçi haklarını ve ezilen azınlıkların haklarını savunan kadın siyasi tutsakların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep etmektir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki kız kardeşlerimizin zulüm, işkence … Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki Feminist Siyasi Tutsaklarla Dayanışma Kampanyası okumayı sürdür