Sendika düşmanlığının değil, örgütlülüğün maliyetinden korkuyorlar!

21 yıllık AKP iktidarının en önemli dayanaklarından biri kuşkusuz işçi düşmanı politikaları oldu. İşçi sınıfının kazanılmış haklarına dönük saldırılar hep gündemdeydi. Diğer yandan da işçilerin ellerindeki tek kozu ve güvencesi olan sendikalaşma hakkı fiili, yasa tanımaz yollarla engellenmeye çalışıldı. Sendikal örgütlenmenin yaşandığı hemen hemen her örnekte birbirine çok benzer süreçler yaşandı. Baskı yoluyla sindirmeye çalışma, … Sendika düşmanlığının değil, örgütlülüğün maliyetinden korkuyorlar! okumayı sürdür