Güler Zere’ye yaşam hakkı

Güler Zere, 14 yıldır siyasi tutuklu ve tutukluluğunu Elbistan E Tipi Cezaevi’nde sürdürüyor. Hapishane koşullarında kansere yakalandı. 2008 yılı sonlarında tutuklu bulunduğu Elbistan Cezaevi’nden Adana Ç.Ü Balcalı Hastanesi’ne kanser tedavisi ile getirildi. 2009 başlarında da Karataş Cezaevi’ne getirildi, tedavisi halen Balcalı Hastanesi’nde sürdürülmekte.

Bu süreçte damağının bir bölümü alındı. Ardından kulak altında tekrar kanserli bir kitleye rastlandı ve tekrar ameliyata alındı. Daha sonraki kontrolleri sonucunda Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Adana Tabip Odası Başkanlığı tarafından Güler Zere için Hastalığının 4. evre kanser olduğu ve cezaevi koşullarında iyileşmesinin mümkün olmayacağı, tahliye edilmesi durumunda dahi iyileşme ihtimalinin %30 olduğuna dair rapor verildi.

Buna rağmen Elbistan Savcısı bu kurumdan ek rapor istemiş, Güler Zere’yi daha sonra, başkanlığını Dr. Nuri Birge’nin yaptığı İstanbul Adli tıp kurumuna sevk etmiştir. Güler Zere gidiş-dönüş 28 saat süren ve sadece 10 dakikalık gelişi güzel bir kontrolden sonra 3 kilo kaybetmiş ve Adli Tıp Kurumu Güler’in tahliyesine gerek olmadığına karar vermiştir. Tüm bunlarla birlikte hastalığının gün geçtikçe ilerlemesi yüzünden Güler Zere yemek yiyememekte, konuşamamakta ve kendi ihtiyaçlarını gidermekte sorunlar yaşamaktadır.

Halbuki yasalara baktığımızda tüm sürecin uzatılmasına dahi gerek yoktur. Çünkü 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 16. maddesi uyarınca cezanın amacı dışında etki yaratabileceği anlaşılan hallerde, infazın geri bırakılacağı düzenlenmiştir. Maddenin 2. fıkrası uyarınca tıbben tedavisine olanak bulunmayan veya tedavisi uzun sürebilecek birtakım hastalıklar halinde cezanın hastane mahkum koğuşunda sürdürülebileceğine; hastalık hükümlünün hayatı için kesin bir tehlike oluşturuyorsa cezanın infazının geri bırakılacağına değiniliyor.

Yasaların da belirttiği gibi Güler Zere’nin yaşadığı hastalıktan ve koşulların kötülüğünden dolayı tahliye edilmesi gerekirken cezaevinde bırakılıyor. Çünkü o siyasi bir tutuklu ve onun bu hali dahi birilerini korkutuyor, rahatsız ediyor. Bile bile ölüme terk edilmek isteniyor.

Güler Zere yaşam hakkı için özgür bırakılmalı ve diğer tüm hasta mahkumlara gerekli tedavi olanakları açılmalıdır.

Yazan: Neşe Sezen (29 Temmuz 2009)

Yorumlar kapalıdır.