İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI), Avrupa’dan, Latin Amerika’dan ve dünyanın çeşitli bölgelerinden farklı örgütlerin bir araya gelmesiyle kurulan, devrimci sosyalist bir dünya örgütüdür.

2011 yılında Tunus’ta ve Mısır’da başlayan devrimci süreci destekliyoruz. Beşşar Esad’ın yürüttüğü soykırımın, IŞİD’in ve her türlü emperyalist müdahalenin karşısında; Suriye devriminin yanındayız. Aşamalı devrim anlayışını reddediyoruz. Demokratik taleplerin karşılanmasının dahi, devrimin, antikapitalist görevlerle bir bağ kurmasına ve bir dünya devrimine bağlı olduğuna inanıyoruz.

Bir yandan 21. Yüzyıl Sosyalizmi’nden söz ederken diğer yandan Venezuela’da olduğu gibi, çokuluslu petrol şirketleriyle anlaşan ve kemer sıkma politikalarını hayata geçirenleri, soykırımcı Suriye rejimini destekleyen ve gerici İran rejimini dünya halklarının müttefiki olarak sunanları mahkûm ediyoruz.

Filistin halkının, topraklarını savunmak ve Siyonist-ırkçı İsrail devletini sonlandırmak için verdiği kahramanca mücadelesini destekliyoruz. 1948 yılında işgal edilen bütün toprakları kapsayan, laik, ırkçı olmayan ve demokratik Filistin’i savunuyoruz.

Yunanistan’da, Troyka-AB ile tam bir kopuş yaşanmadığı ve dış borçlar reddedilmediği sürece emekçiler ve gençlik için herhangi bir çözüm bulunamayacağını açıkça ifade ediyoruz. Yunan emekçi halkının seferberliklerini destekliyoruz. Meksika’da kaçırılan 43 öğrenci için adalet isteyen binlerce eylemciyi; kapitalist hükümetlere ve emperyalizme karşı Latin Amerika’da ve bütün dünyada verilen mücadeleleri destekliyoruz. İşçi hükümetlerinin kurulması için mücadele ediyoruz.

UIT-CI kendini dünya Troçkist hareketinin bir parçası olarak tanımlar. Troçki’nin 1938’de kurduğu Dördüncü Enternasyonal’in yeniden inşası için mücadele ediyoruz; ancak kendimizi bizzat Dördüncü Enternasyonal olarak görmüyoruz. Troçkizmin İkinci Dünya Savaşı sonrası başlıca önderlerinden Nahuel Moreno’nun kurduğu akımın bir parçasıyız. Troçkist olsun olmasın, Dördüncü Enternasyonal’in ve ulusal devrimci partilerin inşası amacıyla devrimci sosyalist bir programı sahiplenen tüm devrimcilerin birliği için mücadele ediyoruz. UIT-CI ve onun seksiyonları, her türlü ikâmeciliği ve sekterliği reddederek bu amaca hizmet ederler.

 • Sosyalist Sol (IS, Arjantin)
 • Emekçi Halkın Devrimci Alternatifi (ARPT, Bolivya)
 • Sosyalist İşçi Akımı (CST-PSOL, Brezilya)
 • Enternasyonalist Mücadele (LI, İspanya)
 • Sosyalist Alternatif (AS, Kolombiya)
 • Sosyalist İşçi Parti (POS, Meksika)
 • Emekçilerin ve Halkın Partisi (PPT, Panama)
 • Mücadelede Birleşin (Peru)
 • Sosyalist İşçi Hareketi (MST, Şili)
 • İşçi Demokrasisi Partisi (Türkiye)
 • Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (PSL, Venezuela)
 • Sosyalist Nüve (ABD)
 • İşçi Demokrasisi için Komite (Almanya)

UIT-CI (İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal) internet sitesi: http://www.uit-ci.org

UIT-CI bildirileri için: https://gazetenisan.net/category/dunya/dorduncu-enternasyonalin-insasi/