İşçi Cephesi Hukuk Seminerleri Dizisi – 2

Eğitimin genel başlıkları:

– İş ilişkisinin kurulması esnasında sözleşme yapılırken dikkat edilecek hususlar

– İş ilişkisinin kurulması ile sahip olunan haklar

– İş güvencesi

– Alt işveren ilişkileri (Taşeronluk) ve Yaşanan sıkıntılar

– Güvencesiz çalışmaya rağmen sahip olunan haklar

– İşyerinde baskı ve denetim mekanizmaları ve bunlarla mücadele

– Ücret kesme, ücret azaltma

– Çalışma koşulu değişikliği, işyerinin değiştirilmesi, çalışma koşullarının ağırlaşması ve sahip olunan haklar

– Performans değerlendirmesine dayanan baskılar ve mücadele

– Yıldırma politikaları ve mobbingin hukuksal niteliği ve sahip olunan haklar

– Kıdem, ihbar tazminatları, yıllık izin, ücretsiz izin gibi konularda haklara ilişkin bilgilendirmeler

– İş sağlığı ve güvenliği hukukuna ilişkin bilgilendirmeler

Tarih: 22 Ocak 2012

Saat: 13:00

Yer: Erzurum Hınıs Tanır Köyü Kültürel Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği (Karadolap Mh. Çıkrık Sk. No: 27 Alibeyköy/İstanbul )

Yorumlar kapalıdır.