Grand Hyatt ve Dora Otel eylemi gerçekleştirildi

Her Pazar gerçekleştirilen Dora Otel eylemi iki haftadır Grand Hyatt Otel eylemi ile birleştirildi.

Bu pazar Talimhane’den Grand Hyatt Otel önüne yapılan yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş esnasında “Sendika hakkımız engellenemez”, “Dora Otel işçisi köle değildir”, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Susma haykır taşerona başkaldır”, “Grand Hyatt işçisi yalnız değildir” sloganları atıldı.

Hafta içinde mütevazi de olsa bir kazanım elde edilmiş ve 24 Eylül 2014 tarihinde 5 işçi arkadaşı ile birlikte işten atılan Halide Mutlu, 7 Mayıs Perşembe günü Çağlayan Adliyesi 8. İş Mahkemesi’nde görülen işe iade davasını kazanmıştı. Bunun da verdiği moral ve coşku ile Grand Hyatt Otel önüne gelindi . Otel önünde her eylemde uzakta bekleyen polisler bu defa kitleyi daha yakın bir markaja aldı. Bu da gösteriyor ki direnişin devam etmesi ve her hafta yapılan eylemler patronu iyice rahatsız etmiş durumda. Mücadelenin birleştirilmesi patronları rahatsız etmiş durumda .

Basın açıklamasında sınıf mücadelesi ve dayanışmasına vurgu yapılarak birlik ve beraberliğin kazanım getireceği dile getirildi. Katılımcıların katkı konuşmalarında Soma ve iş cinayetleri dile getirildi. İşçi Demokrasisi Partisi’nin temsilcisi hafta içinde iş cinayetine kurban giden Yasin Bayar’ın ölümüne dikkat çekerek, “işverenin motorlu kurye olarak kasksız ve ehliyetsiz çalışmasına izin verdiği Yasin Bayar’ın ölümünün sorumlusu işverendir ve bu bir kaza değil cinayettir” diyerek bu tarz ölümlerin olmaması için taşeron ve güvencesiz çalışmanın mutlaka önlenmesi gerektiğini vurguladı. “Çalışırken ölmek istemiyoruz”,”Taşeron çalışma ölüm demektir” sloganlarının ardından kitle Divan Otel önüne kadar yürüdü ve buradan gelecek Pazar bir araya gelmek üzere dağıldı.

Yorumlar kapalıdır.