Türkiye’de Suriyeli olmak!

206

Suriyeliler deyince akla sürekli sokaklarda dilenen, hırsızlık yapan ya da işimizi elimizden alan insanlar geliyor. Pekiyi, birkaç sene öncesine kadar turist gözüyle bakılan bir millet nasıl üç sene içinde aşağılanan ve hor görülen bir duruma düştü?

Ülkemizin aslında gerçeği bu! Hoşgörü falan hikâye oluveriyor. Düşene bir tekme de biz atıyoruz. Ülkelerinde yaşanan savaştan dolayı hiçbir eşyasını dahi alamadan can havli ile ülkelerini terk edip ülkemize sığındılar.

Fakat konumu değişen ve yoksullaşan Suriyelilere bakış açımız birden değişiveriyor. Çünkü bu insanlar yoksullaşmış, ülkede turist değil mülteci konumuna düşmüştü.

Patronlar ellerini ovuşturarak onları karşıladılar. Çünkü ucuz işgücü demek, daha fazla kâr demekti. En ağır koşullarda, hiçbir iş güvenliği olmayan işlerde ve daha az ücretle çalışacak bir işçi kaynağı buldular. Tekstil atölyelerinde en kötü koşullarda 15-16 saate kadar aylık 300 liraya çalıştırıldılar.

Yetmedi mevsimlik işçi olarak onları 40 derecelik güneşin altında saatlerce çalıştırdıktan sonra evlerine dönerken iş kazasında öldürdüler ve buna trafik kazası deyip işin içinden sıyrıldılar.

Bulundukları zor durumlarından faydalanarak en kötü koşullarda çalıştırıldıkları yetmezmiş gibi Türkiyeli işçi sınıfına karşı kışkırtılıp sanki ücret düşüklüğünün ve işsizliğin nedeni onlarmış gibi onları suçlamamızı ve ötekileştirmemizi istediler.

Bir kendimize dönüp bakalım, suçlu Suriyeliler mi yoksa onları bu konuma düşüren ve düşmanımızmış gibi gösterenler mi?

Göçmenler patronlar için bir altın madenidir. Çünkü çalışma izinleri olmadığı ve bakmakla yükümlü aileleri olduğu için her türlü insanlık dışı muameleye ve çalışma koşullarına rağmen çalışmak zorunda bırakılmış, sesleri kısılmış işçilerdir.

Bizimle aynı yaşam ve çalışma koşullarını paylaşan Suriyeliler değil, bizi sömürenler suçludur.

Suriyelileri dışlamak yerine onlara elimizi uzatıp destek verelim. Kendi ekmeğimiz için mücadele ederken onları da aramıza alalım ve mücadelemize katalım. Çünkü onlar da daha iyi yaşam koşulları için hatta hayatta bir gün kalmak için en az bizim kadar direniyorlar.

Yorumlar kapalıdır.