Bir kişi daha eksilmeyeceğiz!

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu, Arjantin’deki, Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz, “Ni Una Menos” hareketinin, 3 Haziran’da erkek şiddetine karşı yaptığı çağrıya karşılık vererek, kadınları Arjantinli kadınlarla eşzamanlı olarak, İstanbul’da da sokaklarda olmaya çağırdı. 3 Haziran Cumartesi günü Kadıköy’de Süreyya Operası’nın önünde buluşarak, Kalkedon Meydanı’nda yürüyen kadınların yaptığı basın açıklamasını kısaltarak paylaşıyoruz:

Kadın cinayetleri katliama dönüşmekle kalmıyor, cinayetlerin işleniş biçimleri de giderek vahşileşiyor. Önümüze her gün bıçakla, silahla, çekiçle ve hatta dinamitle, kimi zaman ağır işkencelerle öldürülen kadınların haberleri düşüyor. Biz kadınlar her geçen gün daha fazla şiddet ve ölüm kıskacına itiliyoruz.

Savaşın, OHAL’in, KHK’ların “istikrarlı” gölgesi altında artan kadın cinayetleri artık mesele bile olmuyor. Sürekli bir yenisi ortaya çıkan sistematik çocuk istismarı olayları karşısında kimse sesini çıkarmıyor. Ensar’daki çocuk istismarını “bir kere olması karalamak için gerekçe olamaz” diye aklayan erkek-devlet ne çocuk istismarını ne kadın katliamını görüyor. Bu nedenle fail tek tek erkekler olduğu kadar, erkeklik suçlarını cezasızlıkla cesaretlendiren devlettir. Üç gün önce eşine levyeyle işkence uygulayan bir erkeğin serbest bırakılması, istismarcıların, tecavüzcülerin neredeyse ödüllendirilmesi erkek şiddetinin tesadüf, münferit değil; sistematik ve “istikrar”lı bir politikanın sonucu olduğunu gösteriyor. Savaş ise bu politikayı güçlendirmekle kalmıyor; erkekleri silahlandırıyor, vahşete dönüşen erkek şiddetini normalleştiriyor, gündelik hayatın olağan bir parçası haline getiriyor.

Bizler erkek şiddetini, erkek-egemen devlet politikalarını, savaşı, kadınların öldürülmesini normalleştiren, hep bir şekilde bu şiddeti “hak ettiğimiz” algısını yaratan iktidarın “makbul kadın” anlayışını reddediyoruz. Bize muhafazakârlığı dayatan; bizi işsizlikle, yoksullukla, şiddet gördüğümüz evlere geri göndererek “terbiye” etmeye çalışan bu iktidara “hayır” demeye devam edeceğiz.

Birbirimizden ve dünyanın başka yerlerinde erkek şiddetine, kadın katliamına karşı sokaklara dökülen kadınlardan güç alıyoruz. 2017 yılının ilk yarısında 133 kadının öldürüldüğü Arjantin’de, devlet kurumları önlerinde çıplak bedenleriyle “kadın cinayetleri soykırımdır” diyen kadınların isyanını biz de yükseltiyoruz. Arjantin genelindeki ilk yürüyüşünden tam iki yıl sonra bir kez daha sokaklara dökülen Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz hareketi (Ni Una Menos) ile aynı gün biz de sokaktayız. “Özgürlüğü ve hayatı istiyoruz” demek için buradayız. Şiddete uğramadığımız, sömürülmediğimiz bir hayat için, özgürlüğümüz için mücadeleye devam edeceğiz. Bütün kadınları bu mücadeleye katılmaya çağırıyoruz.

Bir kişi daha eksilmeyeceğiz! (Ni Una Menos)

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu

Yorumlar kapalıdır.