Burada Beyazfil’in olmadığını düşünsenize 

Manisa’nın beyaz fil binası yıkılmasına karşı basın açıklamasında İşçi Demokrasisi Partisi olarak katıldık.

Manisa Emek ve Demokrasi platformunda yer alan gruplar ve Manisa il örgütümüz şehrin 1950’li yıllardan kalma son eserlerinin tescillenmesi için Manisa farkındalık yaratmaya, bu şekilde yapılan usulsüz çalışmalara karşı sesini her ortamda duyurmaya çalışmakta.

Manisa halkının ilk sinemasını izlediği, ilk bilardosu oynadığı, doktor muayenehaneleri, avukat büroları, serbest muhasebecilerinin bulunduğu; çarşısında alışveriş yapılıp şehri kalkındırma amacıyla yapılan bina SGK kurumu tarafından kullanılmaya başladıktan sonra, çarşının giriş-çıkış saatlerinin değiştirilmesi, kullanımın azalması üzerine önemini yitirmeye başladı. İdare mahkemenin ilk kararı bu yapının yıkılması yönünde olmuş bunun tersine İzmir 2. Koruma mahkemesi tarafından bu yapının tescillenmesi gerekli kararını almıştır. Büyükşehir belediyesi ve Şehzadeler belediyesinin imzası bulunan yapının Özelleştirme İdaresi tarafından satılmasını kabul etmiştir. Manisa halkı bunu kabul etmemiş buna karşı durmaya devam edecektir. Biz de Manisa İDP örgütü olarak bu işin takipçisi olacağız.

Yorumlar kapalıdır.