Neden Kurucu Meclis?

Bizler uzunca bir süredir Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu dönemde, Kurucu Meclis sloganının oldukça önemli bir yere oturduğunu belirtiyoruz. 24 Haziran baskın seçimine doğru giderken bu sloganın önemini bir kez daha vurgulamakta yarar var. Neden mi Kurucu Meclis? Çünkü başkanlık rejiminden çıkışın, demokratik ve sosyal bir yönetim sisteminin oluşturulmasının yegâne yolu Kurucu Meclis’ten geçmekte.

Toplumun geniş kesimlerinde Tek Adam rejiminden çıkış, uğruna mücadele edilmesi gereken bir husus olsa da burjuva muhalefet bu mücadeleyi sandıkla sınırlamanın, Erdoğan’ın yerine “yeni bir başkan” seçtirmenin ve işçi ve emekçileri demokratik hayallere sürüklemenin peşinde. Utangaç bir şekilde “parlamenter sistemi yeniden kuracağız” söylemlerinin ardından yatan da bu. Sanki eski sistem demokratikmişçesine…

Unutmayalım, başkanlık rejimi, tek başına Erdoğan’ın uygulamaya koyduğu bir plan değil. Burjuvazinin, kapitalist sistemin krizine cevap üretmek adına geliştirdiği, tüm ekonomik, sosyal ve demokratik haklarımıza dönük ortak bir saldırı planı… Dünyadaki diğer örnekleri de bunu doğrular nitelikte.

Tam da bu nedenlerle, Tek Adam rejimi tarafından demokratik haklarımıza dönük yoğun bir saldırı mevcutken, ekonomi derin bir krize doğru sürüklenirken, iş güvencemiz ortadan kalkmış, ekmeğimiz her geçen gün biraz daha küçülürken, her gün bir kadın erkekler tarafından öldürülürken geleceğimizi “kötülerin iyisine” teslim etmek yerine, demokratik ve sosyal bir rejimin inşası yolunda seferber olmak durumundayız.

Bizler bu mücadelenin yolunun Kurucu Meclis’ten geçtiğini düşünüyoruz. Barajsız seçimler yoluyla; sendikaların, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, işçi ve emekçilerin, kadınların ve toplumun tüm ezilen kesimlerinin dahil olacağı, demokratik, ekonomik ve sosyal haklarımızı garanti alına alabileceğimiz, işçiden ve emekçiden yana yeni bir anayasayı hazırlayacağımız bir Kurucu Meclis…

Dışa bağımlılığın ülke ekonomisini çöküşe sürüklediği bir dönemde, emperyalizmden kopuş ve merkezi planlı bir ekonomik sistem kurmak adına bağımsız bir Kurucu Meclis

Geleceğimizi bir avuç oligarkın, patronun ellerine terk etmektense, kendi ellerimize almak, seferber olmak için egemen bir Kurucu Meclis

İçinde bulunduğumuz koşullarda, ancak bu yolla başkanlık rejiminden çıkışın temelini yaratabilir, birbirlerine sıkıca bağlı demokratik, ekonomik ve sosyal taleplerimize cevap üretebilecek, gerçekten bağımsız, demokratik ve sosyal bir rejimin inşasının önünü açabiliriz.

Yorumlar kapalıdır.