Direnen TARİŞ işçilerine destek eylemi

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı fabrikasında sendikalaşma mücadelesi verdikleri için işten atılan işçilerle dayanışmak için direnişin 94. gününde, fabrika önünde bir dayanışma eylemi düzenlendi. Eylem, DİSK Gıda-İş sendikasına üye olup işten atılan işçilerle birlikte sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla gerçekleşti. Kolluk kuvvetlerinin yoğun baskısı altında gerilimli bir havada başlayan eylemde, ilk olarak Gıda-İş sendikası başkanı Seyit Aslan basın açıklamasını okudu. Seyit Aslan, Tariş’teki sendikal örgütlenme sürecinde işverenin yaptığı baskıları aktardı. İşçilerin yeterli örgütlenmeyi tamamlamalarının ardından öncü işçilerin işten atılmasını ve ardından gerçekleşen işyerini terk etmeme eylemini ve işten atılan işçilerin başlattığı direnişi özetledi. Bu süreçte içerideki üyelerine işveren baskısının yoğunlaştığını, işverenin sendikalarından istifa etmedikleri koşulda işçilerin işlerine son vermekle tehdit ettiğini ifade etti. “Biz DİSK Gıda-İş olarak atılan işçilerin derhal işe geri alınmalarını, işçilerin üzerindeki baskıların son bulmasını istiyoruz” dedi.

Seyit Aslan’ın ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bir konuşma yaptı. Çerkezoğlu 94 gündür direnen işçilerin mücadelesini selamlayarak başladığı konuşmasında, TARİŞ işçilerine yapılan saldırının bütün işçi sınıfına yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı. Eyleme aralarında İDP’nin de olduğu siyasal partiler ve sendikalar da destek verdi.

Yorumlar kapalıdır.