Manisa Termokar fabrikasında direniş

Manisa organize sanayi bölgesinde bulunan TERMOKAR fabrikasında, Birleşik Metal-İş Sendikasında örgütlenmeye öncülük ettikleri için bir yıla yakın süredir ücretsiz izinde tutulan işçiler, fabrika önünde direniş başlattılar. İşçilerin yayımladığı duyuru şöyle:

İşçi-emekçi kardeşlerimize sesleniyoruz!

Bizler 1 yıldan beri ücretsiz izinde olan Manisa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu TERMOKAR Isı Eşanjörleri fabrikası işçileriyiz.

Bizlerin bunca süredir ücretsiz izin yoluyla cezalandırılmak istenmemizin nedeni, şirket patronlarının bizleri Anayasal ve yasal hakkımız olan sendikalaşma girişimimizi engelleme çabasıdır.

Biz Termokar işçileri olarak yasal haklarımızı kullanarak 2016 yılında Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlenmeye başladık. Amacımız çalışma koşullarımızı düzeltmek, ücretlerimizi emeğimizin karşılığı olan insani bir düzeye getirmek ve ailelerimizin yoksulluğa sürüklenmesini engellemekti.

Ama patron üye kayıtlarını öğrenir öğrenmez hemen 13 işçi kardeşimizi işten çıkardı.

Bununla birlikte işyerinde örgütlenmemiz devam etti ve 2017 yılında Çalışma Bakanlığı sendikamızın işyerinde yetkili olduğunu kabul etti. Buna rağmen patron işçi kardeşlerimizi işten atmaya devam etti ve bu kez 16 arkadaşımızın daha işine son verildi.

Bu arkadaşlarımızın hepsi sendikalaşma çalışmasına öncülük eden kardeşlerimizdi.

Ama patronun bu saldırıları örgütlenmemizi engelleyemedi. Bu nedenle de işveren bu kez Sendikamızın işyerindeki yetkisine itiraz etti.

Ve bu arada Covid-19 pandemisinden yararlanarak 2020 yılının başlarında pek çok başka öncü arkadaşımızı ücretsiz izine yolladı. Şimdi bizler daha o zamandan beri ücretsiz izinde bırakılarak cezalandırılmak isteniyoruz. Oysa işveren bir yandan işe yerli-yabancı pek çok yeni işçi almaktadır.

Bugüne kadar işverenin bu saldırı tavrından vazgeçmesini bekledik. Sendikalaşma hakkımızı tanıyarak toplu sözleşme masasına oturmasını umduk. Ama patronlar bu saldırgan ve gayrimeşru tutumlarını devam ettiriyorlar.

Bu nedenle de bizler, ücretsiz izindeki Termokar işçileri olarak, Anayasal ve yasal hakkımız olan protesto hakkımızı kullanma doğrultusunda 21 Haziran 2021 Pazartesi sabahından itibaren harekete geçmeye karar vermiş durumdayız.

Bu arada Termokar işvereni şunu iyi bilmelidir: Her ne yaparsa yapsın, işyerindeki sendikal örgütlenmemiz sürmektedir ve Termokar işçisi bu kararlılığından bir adım dahi geri atmayacaktır.

Talebimiz basittir: Ücretsiz izindeki bütün arkadaşlarımızın derhal işe geri çağırılmaları ve Birleşik Metal Sendikamızın yetkisinin bir an önce kabul edilmesi. Hakkımız olanı alana dek yasal hakkımız olan her türlü eyleme başvuracağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Bu taleplerimiz doğrultusunda Manisa ve bölgedeki tüm sendikaları, işçi-emekçi örgütlerini ve bütün işçi kardeşlerimizi protesto eylemimizi desteklemeye, bizlere omuz vermeye çağırıyoruz.

Birleşe birleşe kazanacağız!

ÜCRETSİZ İZİNDEKİ TERMOKAR İŞÇİLERİ

Yorumlar kapalıdır.