İran: Sanandaj elektrik santrali işçilerinin toplu açıklaması

Sanandaj’ın asil ve savaşçı halkı,

Jina Amini’nin ölümüyle özgürlük mücadelesinin ve çabasının radikal ve kapsayıcı bir başkaldırıya dönüştüğünü hepimiz biliyoruz. İki ayı aşkın bir süredir devam eden ve toplumun farklı katman ve sınıflarının desteğini alan bu ayaklanma, yüreklerdeki özgürlük, insanca bir yaşam ve onurlu bir topluma sahip olma umudunu ateşlemiştir.

Bizler, Sanandaj Elektrik Santrali’nin farklı kademe ve departmanlardaki işçiler olarak, bu özgürlük hareketini destekler ve eşlik ederken, halkın ihtiyacı olan elektriği üretmek için işyerinde var gücümüzle çalışıyoruz.

Ne yazık ki güvenlik kurumlarının yanlış politikaları, santral içinde askeri ve paramiliter güçlerin konuşlanmasına ve bir denetim/güvenlik ortamının oluşmasına yol açmıştır. Bu aynı zamanda, santralde ve santralin bulunduğu bölgede huzursuzluk ve tedirginlik yaratmış, Qalian ve Nanleh köyleri için tehlikeli ve hassas bir durumun oluşmasına neden olmuştur.

Halkın zenginliğinin bir parçası olan, Sanandaj santralinin ve herhangi bir üretim merkezinin rejimin işbirlikçi güçlerinin varlığına ihtiyaç duymadığını belirtmek istiyoruz. Bizler, işyerinin güvenliğini sağlamanın o işyerinin çalışanlarının ve bölge insanlarının sorumluluğunda olması gerektiğine inanıyoruz.

Biz işçiler, güvenlik güçlerinin santrali bir an önce terk etmesi ve durumu normalleştirmesi gerektiğini duyururken, güvenlik politikalarının zararlı sonuçlarının kendilerini de etkileyeceği konusunda santral yöneticisini ve güvenlik kurumlarını uyarıyoruz.

Bir grup Sanandaj elektrik santrali işçisi

25 Kasım 2022

Yorumlar kapalıdır.