İran şeker işçilerinden açıklama: “İsrail bizimle dayanışamaz”

İran’daki Haft Tappeh şeker kamışı işçilerinin komitesi yayımladıkları bir bildiriyle, İsrailli politikacıların İran’daki ayaklanmayla “dayanışma” ilan etmelerine yanıt verdiler. Aşağıda bu açıklamanın Türkçe çevirisini okurlarımızla paylaşıyoruz.

***

“Yüreğiniz nasıl bizimle olabilir ki? Ülkemizdeki baskıyı, suçu, yoksulluğu ve sömürüyü protesto ediyoruz. Siz aynı şeyi kendi ülkenizdeki Filistinlilere ve işçi sınıfına karşı yapıyorsunuz. Biz neredeyiz, siz neredesiniz?

Biz sadece birkaç kişiye karşı değiliz, bütün bir sisteme ve rejime karşıyız. Sistan’da, Tahran’da, Kürdistan’da, Mazenderan’da, Gilan’da, Huzistan’da aynı sistemin başındaki yetkililer protestocu halka ateş ediyor, siz de aynı zalim sistemin başındasınız ve Filistin halkını öldürüyorsunuz.

Sizinle temel bir çelişkimiz var. İran’da, İsrail’de, Filistin’de, Afganistan’da, Irak’ta, Türkiye’de, İngiltere’de, Amerika’da, Rusya’da, Çin’de olsun, tüm sömürü, baskı, suç, ayrımcılık, yoksulluk sistemiyle ve bu sınıfsal sistemin bütünüyle çatışıyoruz.

Zalimlerin desteğine ihtiyacımız yok. Sizin desteğinize ihtiyacımız yok; Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, vs. başkanlarının desteğine ihtiyacımız yok.

Biz işçi sınıfıyız, ücretli emekçileriz ve ulusal düzeyde birleşerek, diğer ülkelerdeki diğer işçilerle birleşerek hepinizi kökünden sökeceğiz!

Yorumlar kapalıdır.