Daha fazla geç kalmadan yapılabilecekler var!

Kahramanmaraş ve çevresindeki iki büyük deprem 10 şehri ağır bir enkaz altında bıraktı. Bilindiği kadarıyla 6 binden fazla bina yıkıldı, binlerce insan hayatını kaybetti ve hayatta kalmayı başarabilen yaklaşık 10 milyon insan yardıma muhtaç vaziyette. Ancak görüyoruz ki depremin üzerinden 48 saatten fazlası geçmişken hâlâ hiçbir arama kurtarma ekibinin ve yardımın ulaştırılamadığı bölgeler var. İşçiler, emekçiler, halkın geniş bir kesimi seferber olarak ellerindeki imkânlarla en yakın belediyelere, sendikalara erzak gibi yardımlar ulaştırırken ne acı ki yakınlarını enkazdan çıkarmak için parasıyla hilti, vinç kiralamaya çalışan insanlar var. Daha fazla geç kalmadan yapılabilecekler var!

Acil çağrımızdır! Saray rejimini, muhalefeti, temsil ettikleri işveren örgütlerini tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz!

  • Enkazlara acil müdahale edilmeli! Müdahale hızının yetersiz kaldığı çok açık. Kritik 72 saat içerisinde devlet tüm imkânlarını seferber etmeli; başta Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin elindeki tüm malzemelerin (arazi araçları, kepçe vinç gibi inşaat malzemeleri, gıda, barınma ve sağlık ekipmanları) deprem bölgelerine gönderilmesi gerekmektedir. Devlet bu imkânları tekelinde tutan başta bölgede faaliyet yürüten müteahhitler, iş adamları, patronlar olmak üzere tüm kesimlerin bu imkânlarını bölgeye seferber etmesi için yaptırımlar yayımlamalı ve elindeki araçları derhal kamulaştırmalı! İmkânı olup halktan esirgeyen, seferber olmayan herkes bu suça ortak olmaktadır!
  • Hayatta kalanlara acil su, gıda, barınma imkânı sağlanmalı! Gerek enkazdan çıkarılan gerekse sağ kalmayı başarabilmiş halk soğuk kış koşullarında aç biilaç direnmekte. İhtiyaç sahiplerinin işletmelere girerek bu ürünleri almak zorunda kalması yağma değil, devletin yetersizliğini göstermektedir. En temel ihtiyaçlardan olan temiz su, kışlık ekipman, mama, çocuk bezi, ped göndermek için bu sektördeki tüm işletmelerin stoklarını halka açması hayatidir! Halkın kendi ücretiyle marketlerden malzeme alması ve aynı işletme sahiplerinin bundan kâr elde etmesi kabul edilemez!
  • Yaşlılar, hastalar, engelliler, kadınlar, çocuklar, lgbti+lar, göçmenler için çalışma başlatılmalı! Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililerin özel ihtiyaç sahiplerini kurtarmaları ve hayatlarını idame ettirebilmeleri için acil destek mekanizmaları kurmaları şart. Bu alanda çalışan tüm STK, sendika, emek örgütü, dernek ve siyasi partilerin liderliğinde bir acil eylem planı oluşturulmalı ve alana girmelerine müsaade edilmelidir.

Daha fazla geç kalmadan yapılabilecekler var! Bu acil görevleri önüne almayan herkes suç işlemektedir. Seferber olmuş işçi ve emekçileri bölgeye almamak, halkı doğru bilgilendirmek amacıyla güvenilir bilgi paylaşanları hedef göstermek suçtur! Önümüzdeki süreçte tüm hakim ve savcıların yapması gereken, depremde hasar gören yollara, kamu binalarına ve konutların projelerine onay veren, bunların müteahhitliğini yapan kurum ve şirketlerin yargılanması için seferber olmaktır.

Yorumlar kapalıdır.