Gazetemizin ilk sayısını coşkuyla selamladık

İşçi Cephesi, işçilerin, yoksul halkın, ezilenlerin ve gençliğin sesi olmak için geçen ay yayın hayatına başladı. Gazetemiz, 70 yıllık 4. Enternasyonal ve 30 yıllık İşçi Cephesi geleneğinin devamcısı.

İşte bu nedenle, hem gazetemizin ilk sayısını tanıtmak, hem de 4.Enternasyonal’imizin 70. kuruluş yılını ve İşçi Cephesi gazetesinin 30. yılını kutlamak için 4 Ocak’ta TMMOB’da bir etkinlik gerçekleştirdik. Gazetemizin okurlarının yanı sıra, 30 yıllık mücadele hayatı boyunca geleneğimizin içerisinde yer almış yoldaşlarımız, İspanya’dan LI’dan yoldaşlarımız da etkinliğimize katılarak bizlere moral ve güç verdiler. Ayrıca Filistin’den bir yoldaşımız toplantıya telefonla katılırken, birçok ülkeden de yoldaşlarımız kutlama mesajlarını gönderdiler.

3 oturumdan oluşan etkinliğin birinci bölümde İşçi Cephesi’nin dünü ve bugünü ele alınırken, işçi sınıfının partisinin inşasında İşçi Cephesi’nin tarihsel rolüne vurgu yapıldı, geçmişte yapılan hatalardan çıkarılan dersler de aktarıldı. Bu bölümde Türkiye’de ve dünyada kriz ve ona karşı mücadele de öne çıkan temalardan biriydi. Etkinliğin 2. bölümünde enternasyonalizmin anlamı, 4. Enternasyonal’in tarihsel rolü, yeniden inşası ve özellikle 4.Enternasyonal’in Orta Doğu’da inşası temaları işlendi. Son bölümde İşçi Cephesi saflarında mücadele eden işçiler, gençler, kadınlar gazetemizin etrafında işçi sınıfının devrimci partisinin inşasını konuştular. Etkinlik sine-vizyon gösterileri ve müzik dinletileri ile coşku içerisinde kutlandı.

Kuşkusuz böylesi bir etkinliğin bizler açısından anlamı büyük. Bu etkinlik 4 Enternasyonal geleneğinin bu topraklardaki inşasının ve elbette 30 yıllık yürüyüşümüzün niteliksel ve niceliksel bir ifadesi. Yıllardır sürdürülen mütevazı çalışmaların bir sonucu… Ayrılıkları değil birliktelikleri öne çıkarmamızın bir sonucu… Devrimci programda, işçi sınıfı devrimciliğinde, enternasyonalizmde ısrarımızın bir sonucu… Her bir yoldaşımızın emeğinin bir sonucu… Bu anlamıyla bugünkü geldiğimiz nokta bizlere gurur vermektedir. Fabrikalardaki mücadelelerini etkinliğimize taşıyan işçi yoldaşlarımız, dünün deneyimlerini bugüne taşıyan yoldaşlarımız, gençliğin dinamizmini, isyanını her alana taşıyan gençlerimiz partinin inşasında geldiğimiz noktayı göstermektedir.

Kapitalizmin krizi nedeniyle, biz emekçiler yoğun bir saldırı ile karşı karşıyayız. Azalan kârlarını arttırmak isteyen patronlar, işten çıkarmalarla, ücretsiz izinlerle ve ağır çalışma şartlarıyla bizleri sefalete sürüklüyorlar. Ekonomik krizin yanı sıra Filistin’de ve dünyanın birçok coğrafyasında emperyalist çıkarlar uğruna emekçi halkların kanı dökülmektedir. Tüm bu saldırılar karşısında bizler yeterince örgütlü değiliz, bu nedenle de sömürüye karşı güçlü bir mücadele hattı öremiyoruz. Sömürüye, işgallere, geleceksizliğe karşı örgütlenmek, mücadele etmek zorundayız. Bu zorunluluk gazetemizin mütevazı çıkışının önemini bir kez daha göstermektedir.

Gazetemizin ilk sayısının ve etkinliğimizin de verdiği umut ve coşkusuyla gazetemizi fabrikalarımıza, mahallelerimize, kadınlara, gençlere ve ezilen tüm kesimlere daha da güçlü taşımak zorundayız. Bu zorunluluk gazetemizin okurlarının üzerindeki sorumluluğu daha fazla arttırmaktadır. Bu açıdan ilk sayıdaki şiarımızı, “mücadeleleri birleştirelim”i, hayata geçirebilmek için dünden daha fazla çalışmamız gerekmekte.

Ya örgütlenip mücadele edeceğiz, ya da sefalete, sömürüye, geleceksizliğe boyun eğeceğiz. Bu bağlamda yayın hayatına yeni gözlerini açan gazetemizin ve onun tanıtımı için yapılan etkinliğimizin, örgütlülüğümüzün ve mücadelelerimizin geliştirilmesinde ve işçi sınıfının devrimci partisini inşasında güçlü bir adım olacağından eminiz.

Tüm işçileri, ezilenleri, gençliği gazetemiz etrafında mücadele etmeye ve devrimci partiyi birlikte inşa etmeye çağırıyoruz.

Yorumlar kapalıdır.