Kriz, kadın ve işsizlik

Merhaba; ben de yaşadığımız krizin faturasını iki aydır iş bulamayarak yaşayan bir kadın emekçiyim.

Kapitalizmin krizlerinin faturasını tüm işçi ve emekçilere ödetmeye devam ediyor. Ama bundan en fazla etkilenen ve etkilenecek olan biz kadın emekçileriyiz. Çünkü kriz koşullarında ve aslında her daim, üretimin dışına ilk atılanlar bizler oluyoruz. Bu zor olan yaşantımızı da daha da ağırlaştırıyor.

Ben belki de, şu an ailemle birlikte yaşadığım için ekonomik anlamda rahat sayılabilirim. Ama bu durum sürekli olduğu sürece benim sosyal siyasal ve kültürel hayatımı zorunlu olarak etkileyecek. Kendi paramı kazanamadığım için, ailemin verdiği para ve izin kadar kendi hayatımı yaşayabilme şansım olacak. Bu zorunlu olarak bizleri tekrardan babalarımıza ve kocalarımıza bağlı kılacak. Kriz böylelikle kadının köleliği durumunu tekrardan perçinlemiş olacak. Kadınların kendine olan güven duygusunu azaltacak, gelecek kaygısını yaşatarak bizleri sisteme mahkûm kılmak isteyecektir.

Bizler biliyoruz ki yaşadığımız kriz bir kader değil. Kapitalist sistemin daha çok üretim, daha fazla kar hırsı biz işçi ve emeçlileri işsiz, aşsız bırakıyor. Krize karşı tüm işçi ve emekçiler bir araya gelip mücadele etmeli ve tüm kadınlar mücadelenin ön saflarında ver almalıdırlar.

İC Okuru bir Kadın Emekçi

Yorumlar kapalıdır.