Yeniden, Merhaba!

Başlamak zordur. 1979 ortalarında, 30 yıl önce başladı yürüyüşümüz. İşçi sınıfı devrimciliğinde ısrarın, devrimci bir partinin ve programın inşasının, geçişsel talep ve sloganların, kitle seferberliklerine müdahale etmenin ve dahası, uluslararası inşayı soyut bir propaganda malzemesi olmaktan çıkarıp somut bir politik uğraşa dönüştürmenin adı oldu İşçi Cephesi.

İlk sayımızı 1980’in Şubat’ında yayımladık. Fabrikalara, işçi mahallelerine, okullara ve ülkenin çeşitli bölgelerine bir mücadele programının taşınmasının olanakları ve deneyimleri de işte bu sayede yaratılmış oldu.

İşte, daha ilk adımlarımızı yeni atmaya başlamıştık ki, 1980’deki askeri darbe, ağır bir yara almamıza sebep oldu. Türkiye işçi sınıfı hareketinin tümünde olduğu gibi, akımımız da bu dönemde kesintiye uğradı. Temsil ettiğimiz politik irade sayesindedir ki, yeniden doğrulduk ve yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam ettik.

1980 sonrası derlenme sürecinde İşçi Cephesi, pek çok birlik ve ayrılık yaşadı. Bir akım olarak kendimizi, Zemin, İşçi Sözü, Sınıf Bilinci ve Sosyalizm gibi pek çok yayında ifade ettik. 1990’ların başından itibaren de Enternasyonal Bülten dergisini kurduk ve yayımladık. Ulusal ve uluslararası düzeyde, devrimci program ve mücadele anlayışı çevresindeki bu derlenme ve birlik süreci daha da gelişti.

Devrimci bir işçi partisinin inşasında yeni ve daha kapsamlı adımların atılmasına yönelik uğraşlarımız meyvelerini vermeye başladı bile. Bugün İşçi Cephesi, devrimci bir işçi partisinin ve sosyalist devrimin dünya partisinin inşasında ulaştığı konum gereği, tarihsel adıyla yeniden ve bu kez yeni bir formatta yayımlama noktasına ulaşmış bulunuyor.

İşçi Cephesi, 30’uncu yılında hem tanıdık hem yepyeni bir ses olarak, yeniden çıkıyor.

İşçi Cephesi, işçi sınıfını, yoksul halk kitlelerini, kadınları ve gençleri, sesine ses katmaya çağırıyor.

Yorumlar kapalıdır.