Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu

10 yılı aşkın bir süredir askıda bekleyen ve kadın örgütlerinin kurulması için uzun bir süredir mücadele ettiği, mecliste kadın-erkek eşitliği komisyonu kuruluyor.

Baştan olaylı başlayan komisyonun, önce yasasının oylanması yüzde 91,9’u erkek olan mecliste yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelendi. Sonra komisyon kuruldu fakat bu sefer de AKP tarafından adının “fırsat eşitliği” komisyonu olarak değiştirilmesi istendi. Kadın erkek eşitliği komisyonu, çıkan kanun tasarılarını ve tekliflerini, kadın hakları çerçevesinde incelemek ve denetlemek amacını koyuyor kuruluş bildirgesinin girişinde. Tabii hiçbirimiz şu an için bu vaatlerin nasıl hayata geçirileceğini bilmiyoruz. Fakat ona rağmen kurulan bu komisyonun bir adım olduğuna inanıyoruz.

Kadının siyasette temsilinin çok az olduğu ve kadının eve hapsedilmek dışında bir “özgürlüğünün” kabul edilmediği bir ülkede yaşıyoruz. Kadının her alanda görünür olması adına yapılan komisyonun bile isminin değiştirilmeye çalışılması gelişmelerin ardındaki ataerkil zihniyetin bir ifadesi olup, Başbakanın bu gelişmeyi de kadınlara yalnızca bir sus payı olarak sunduğunu açıkça belli ediyor. Başbakanın isteği kadın sorununa çözüm bulmak değil, fakat onu AB’ye uyum sürecinde bir şablon olarak kullanmaktır.

Bunlara rağmen, kadının sesinin duyulur hale gelmesi ve yasalarda ve gerçek hayatta görünür hale gelebilmesi için bir denetleme aracı oluşturulması kayda değer bir gelişme. Komisyon nasıl kurulursa kurulsun, kadınların vaatlerini gerçekleştirebilmek için komisyonun adını bile dayatmaya çalışan bu ataerkil zihniyete karşı toplu halde mücadele etmemiz gerekiyor.

Yazan: Duygu Yorgancı (22 Şubat 2009)

Yorumlar kapalıdır.