İspanya’da Avrupa Parlamentosu için “Enternasyonalist Girişim”

Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine ortak aday çıkarmak üzere İspanya’da bir dizi sol ve devrimci parti ve akım, “Enternasyonalist Girişim-Halklararası Dayanışma” platformu oluşturdu.

Komüncüler, Kızıl Akım, Kastilyan Solu, Enternasyonalist Dayanışma Komiteleri, Valensiya Solu gibi örgütler ile tekil devrimcilerin de katıldığı platformda Enternasyonalist Mücadele (Lucha Internacionalista) de yer alıyor.

Enternasyonalist Mücadele dört yıl önce de “Avrupa Anayasasına HAYIR” kampanyası sırasında, parlamento dışı sol örgüt ve akımları güç birliğine davet etmişti. Şimdiki seçim platformunun temel talepleri ise, bankalara ve şirketlere milyonlarca euro akıtırken ekonomik krizin tüm yükünü işçi ve emekçilerin sırtına yükleyen hükümet politikalarının teşhiri ve kınanması; halkların ulusal kaderlerini tayin haklarının, ve tüm bireysel ve kolektif hakların ve özgürlüklerin savunulması; dünya işçileri ve halkları arasında dayanışma ve işbirliği çağırısı; ve özellikle de Filistin halkının desteklenmesi ekseninde toplanıyor. Enternasyonalist Girişim, Sermayenin Avrupası projesi karşısında, İşçilerin ve Halkların Avrupası sloganını kendisine temel alıyor.

Enternasyonalist Mücadele, Avrupa seçimlerinden sonra bu platformun işçi sınıfının ve ülkedeki tüm halkların gereksinimlerine yanıt verebilmek amacıyla, devrimci sol güçlerin yeniden toparlanmasında bir ilk adım olmasını ve sürekliliğini korumasını öneriyor.

Yazan: İC – Haber/İspanya, 05 Mayıs 2009

Yorumlar kapalıdır.