Karadolap Halkı: “Evlerimizi Yıktırmayacağız!”

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında mahallemizde yapılmak istenen yıkımın kararı 3 Ocak 2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kabul edilip askıya çıkarıldı. Böylece yıkım süreci resmi olarak başlamış oldu.

Karadolap halkı olarak bu kararı protesto etmek ve mahallemizde yapılması planlanan yıkımlara kesinlikle izin vermeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak adına 20 Aralık’ta Sayayokuşu Meydanı’nda bir araya geldik. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği yaklaşık bin kişiydik. İlk önce mahalle içerisinde bir yürüyüş gerçekleştirdik, yürüyüş çok coşkuluydu. En önde kadınların taşıdığı “EVLERİMİZİ YIKTIRMAYACAĞIZ-KARADOLAP HALKI” yazılı pankart vardı. Taleplerimizin yazılı olduğu dövizlerle hep birlikte; “Mahallen onurdur, onuruna sahip çık!”, “AKP şaşırma, sabrımızı taşırma!”,”Vur, vur, inlesin Tayyip bizi dinlesin!”,”Susma, sustukça sıra sana gelecek!” gibi sloganlar eşliğinde yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Yürüyüşümüz sırasında çevreden alkışlı destek de geldi.

Yürüyüşümüzün ardından yapılan basın açıklamasında ise; “40 yıldır yaşadığımız mahallemizden bizi sürgün ederek ‘kentsel dönüşüm’ adı altında mahallemizi para babalarına peşkeş çekmek istiyorlar. En temel hakkımız olan barınma hakkımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Şehrin merkezi haline gelen yaşadığımız bölgeleri biz emekçi halka layık görmüyorlar. Oysa buraları yapan biziz ve yıkılmasına da ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz. Tapularımızı alana kadar yasal ve meşru zeminde tüm olanakları kullanacağız.” denildi.

Meşru zeminde yapılması planlanan çalışmaların merkezî bir çatı altında yürütülmesi amacıyla da mahalle derneklerinin, demokratik kitle örgütlerinin de desteğiyle “Karadolap Mahallesi Sosyal Çevreyi Koruma ve Düzenleme Derneği” kuruldu. Bundan sonraki süreç bu dernek çatısı altında yürütülecek. Tapularımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Yazan: Bir İC Okuru, 24 Aralık 2009

Yorumlar kapalıdır.