HSGG platformu maden kazalarına ilişkin basın açıklaması yaptı

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs günü meydana gelen patlama neticesinde 30 maden işçisi yaşamını yitirmişti. Bu facianın arkasından 21 Mayıs günü Direnişteki İşçiler Platformu ve Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu Taksim tramvay durağında iş cinayetlerinin asıl nedenlerini belirttikleri ve sorumluları uyardıkları ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Madenlerin devlet elinde zarar ettiği gerekçesiyle kamudan özel sektöre devredilmesinin doğal sonucu olarak, insan hayatını hiçe sayan, kâr ve rant merkezli anlayışın egemenliği pekişmiş, taşeronlaştırmanın, sağlıksız ve güvencesiz çalışma koşullarının önü açılmıştır. Son dönemde madencilikte artan iş cinayetlerinin nedenini de sorumluluk almaktan çekinenlerin yaptığı gibi “kader”… gibi noktalarda değil, tam da yukarıda vurguladığımız kapitalist düzen ve onun daha fazla kâr, daha fazla rant peşinde koşan çalıştırma şartlarında aramak gerekmektedir.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı basın açıklamasının ilk bölümünde neoliberal saldırıların yoğunlaşması ile birlikte kapitalizmin daha da fazla can almaya başladığı vurgulandı. Sonrasında, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması için sendikaların da devreye girmesi gerektiği ve bu konuda ortak hareket etmenin zorunluluğu belirtildi; “Madencilik sektöründeki işçi sağlığı ve iş güvenliğinin ne kadar önem taşıdığını, en ufak ihmalin birçok cana mal olabileceğini hemen her zaman dile getiren Maden Mühendisleri Odası’nın ve iş kolundaki sendikaların bu konudaki tüm taleplerinin ve uyarılarının arkasındayız.”

Açıklamanın son kısmında ise hükümet cephesine yönelik uyarılarda bulunuldu ve taşeronlaştırmanın ve özelleştirmenin önüne geçilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Basın açıklaması: “Kader değil, devlet öldürdü!”, “Kader değil, bu bir cinayet!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!” sloganları eşliğinde sonlandı.

İşçi sınıfı üzerinde neoliberal baskıların arttığı, iş cinayetlerinin hız kazandığı, taşeronlaştırmanın tüm hızıyla sürdüğü, güvencesiz çalışmanın dayatıldığı ve sendikalı olmanın işten atılma sebebi olduğu günümüzde, daha fazla kayıp vermemek adına taleplerimizi ortaklaştırmamız ve sesimizi birlikte yükseltmemiz kaçınılmazdır.

Bu satırların yazıldığı sırada, henüz Zonguldak’taki madencilerin tamamına ulaşılamamışken, Malatya’da bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle bir işçinin daha hayatını kaybettiği düşünüldüğünde maden işçilerinin yeni bir faciaya daha maruz bırakılmamaları için sorumluların cezalandırılmasını talep etmeli ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için alınması gereken önlemleri ön plana çıkartmalıyız.

Bizi neyin öldürdüğünün bilincindeyiz!

Yazan: İC – Haber, 25 Mayıs 2010

Yorumlar kapalıdır.