Mesafe’nin 5. sayısı çıktı!

Üç Aylık Sosyalist Düşünce Dergisi Mesafe‘nin 5. sayısı çıktı. Bu sayının dosya konusu 4. sayıda olduğu gibi yine Kürt Sorunu. Yeni sayıda konuyla ilgili devam yazıları olduğu gibi yeni başlıklar da açılmış durumda.

Yeni sayının sunuş bölümünde 4. sayının aldığı olumlu tepkilerden hareketle şöyle bir tespitte bulunuluyor: Ayrıca, satış rakamlarına yansıyan talebe bakarak da, artık sosyalist çevrelerde Mesafe’nin bu tanımlama, konumlanma, ideolojik hegemonyanın kırılması ve doğru sorularla sürece devrimci müdahaleler geliştirilmesi çabasında bir referans olduğunu söyleyebiliriz.”

Yeni sayının dosya konusu bağlamında başlıklarına bakınca sunuş bölümünde altı çizilen bu noktanın nedenini de görmüş oluyoruz.

Yusuf Barman‘ın Emperyalizm ve Kürt Devrimi başlıklı yazısı, emperyalizmin ve bölgedeki egemen ve sömürgeci rejimlerin yeni yönelişinin Kürt devrimi üzerindeki etkisini ve yol açtığı sonuçları ele alıyor. Sunuşta da belirtildiği üzere Barman’ın bu yazısını, onun Mesafe‘nin bir önceki sayısında yayımlanan Rejim ve Kürtler yazısıyla birlikte ele almak gerekiyor.

Erol Yeşilyurt‘un Devrimci Marksizm ve Kürdistan Devrimi yazısını da yine geçen sayıdaki Devrimci Marksizm ve Kürdistan Devrimi yazısıyla birlikte ele almak yerinde olacaktır. Yeşilyurt’un konu bağlamında fazlasıyla göz ardı edilmiş olan GAP projesini ve onun sömürge tezleri üzerindeki ağırlığını irdeliyor olması makalesini çok daha önemli hale getiriyor.

Recep Maraşlı‘nın Rizgarî’nin Sosyalist Hareket ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesindeki Yeri Üzerine Bir Deneme adlı geçen sayıdan devam eden yazısı Kürt hareketinin önemli bir bileşeni olan Rizgarî hareketinin tarihinin tanımlanmasına, önemli bir bakış açısıyla, katkıda bulunuyor.

Ulusal sorun bağlamında Josep Lluís‘in İspanya’da Geçiş Dönemi: Bir İhanetin Tarihi, Lev Troçki’nin Katalunya’da Ulusal Sorun ve Oktay Orhun‘un özellikle sosyalist sol açısından neredeyse hiç değinilmeyen bir konuyu analiz eden Kırgızistan: “Anlat, düşünü dinleyelim” yazılarının mutlaka okunması gerektiğini düşünüyoruz.

Mesafe‘nin yaz sayısının Ağustos 1940’ta katledilen Troçki’nin 70. ölüm yılına denk gelmesi nedeniyle Troçki’yle ilgili bir de Ek Dosya hazırlanmış durumda.

Mesafe‘nin Güz sayısının dosya konusu ise “Enternasyonal” olacak…

Yazan: İC-Haber, 6 Temmuz 2010

Yorumlar kapalıdır.