Tez Koop-İş’te takke düştü, kel göründü

İşçilerin yönetimde ve denetimde söz sahibi olmadığı sendikalar, gerçek amacından şaşarak yerini bürokratizme, tepeden buyuruculuğa, yolsuzluğa ve usulsüzlüğe bırakacaktır. Bunun bir örneği Tez Koop-İş İstanbul 2 Nolu Şube ile 5 Nolu Şube Yönetimi arasında yaşanan gerginlik ile basına yansımıştır.

Süreç, Genel Yönetim’in suyundan gitmeyen 2 Nolu Şube Yönetimi’nin, Genel Yönetim tarafından oluşturulan ve hiçbir yetkisi olmayan 5 Nolu Şube’ye aktarılıp devre dışı bırakılmak istenmesi ile başlamıştır. İşçilerin değil bürokratların hakim olduğu Genel Yönetim’in bu girişiminin mahkeme tarafından haksız bulunması ile Genel Yönetim bu kez de sahte evraklar düzenleyerek 2 Nolu Şube çalışanlarına saldırmıştır. Tüm bu girişimlerinden bir sonuç alamayan Genel Yönetim, atamış olduğu yöneticileri ile 2 Nolu Şube’yi mahkeme kararlarına rağmen işgal etmiştir. Bu işgal, 2 Nolu Şube yönetimi ve işçilerince 24 Eylül Cuma günü sonlandırılmıştır.

Bugün Tez Koop-İş Genel Yönetimi’nin usulsüzlükleri ve yolsuzlukları belgelerle kanıtlanmıştır. Tüm bu süreç doğal olarak işçi mücadelesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Genel Yönetim’in atayarak yönetime getirdiği 5 Nolu Şube yönetiminin, sorumluluğundaki IBM işçilerinin grev sürecini, yetkisi düşecek olmasına rağmen başlatmaması düşündürücüdür. Tüm bu yolsuzluklara ve usulsüzlüklere karşı Tez Koop-İş İstanbul 2 Nolu Şube yönetimi “Atanmış İşbirlikçi Sendikacılara Hayır! İşçiler Sendika Yönetimine!” sloganı ile delege seçimlerini yapıp, işçileri, patronlara ve sendika ağalarına karşı mücadeleye çağırmaktadır.

Yorumlar kapalıdır.