PTT işçileri direniş çadırlarını kaldırıyor

Yaklaşık 8 ay önce keyfi bir şekilde işten atılan ve bunun üzerine taşeronlaşmaya karşı direnişe başlayan PTT işçileri, dün yaptıkları basın açıklamasında eylemlerini bitirdiklerini açıkladılar.

İşlerini geri alabilmek, kölece çalışma koşullarına boyun eğmemek için gerek yasal düzlemde gerekse sokakta, çadırlarında haklarını arayan işçiler sendikalardan umdukları desteği göremediklerini açıkladılar. İşten atılmadan önce işyerinde sendikalaşmaya çalıştıklarını ancak yetkili sendika Haber- iş’in üye yapmaması üzerine örgütlülüklerinin kırıldığını ve kendilerini kapının önünde bulduklarını belirten işçiler, direnişe çıktıklarında da bazı memur sendikaları ve Hava- İş Sendikası dışında herhangi bir sendikanın kendilerini ziyaret bile etmediğini ifade ettiler. Basın açıklamasında işçileri, ilk günden beri birlikte mücadele ettikleri direnişteki Ontex işçileri de yalnız bırakmadı.

Açıklamada, “Kölece çalışma ve yaşam koşullarına hayır” pankartı açan işçiler adına açıklamada bulunan Cafer Kalağ; “Bizler direniş boyunca çok şey öğrendik. Kavgada yetiştik, bürokrasiye karşı bilendik, sınıfın davası önündeki tüm engelleri açık ve net şekilde gördük, dostlarımızı tanıdık, düşmanlarımızın tüm kirli oyunlarını yaşayarak gördük. Her türlü aracı sınıfın davasını büyütmek için kullanmayı öğrendik. Topkapı’da işçi sınıfı adına önemli bir mevzi kazandık. PTT direnişiyle kazandığımız bu mevziyi tüm sınıf kardeşlerimize armağan ediyoruz. Gelinen aşamada direnişimizin çadır ayağı yeterli doygunluğu sağlamıştır. Bugün burada çadırlı direnişimizi sonlandırıyoruz. Bundan sonraki görev olarak önümüze çadır kurarak başlattığımız direnişin yarattığı etkiyi örgütleme ve sınıfa karşı sınıf biniciyle kuşatma görevini koyuyoruz.

Kalağ, “öncü işçilerin birliğini sağlamak ve mücadele programını tartışmak için” sempozyum gerçekleştireceklerini söyledi. Tüm duyarlı kesimleri çalışmalarına destek sunmaya çağırdı.

Desteklerini eksik etmeyen Topkapı İşçi Derneği’ne, BDSP’ye, Mücadele Birliği, İşçi Cephesi, İşçi Birliği’ne, sendikalardan Haber Sen 6-7-8 nolu şubeler ile, Eğitim-Sen 6 nolu şube Hava-İş’e, BirGün gazetesi çalışanlarına ve tüm dostlara teşekkür edildi. “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Zafer direnen işçilerin olacak”, Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları atıldı.

Yorumlar kapalıdır.