Tunus’ta devrimcileri katledenlerin yargılanması için uluslararası kampanya

İşçi Cephesi’nin 09 Ekim Pazar günü, Tunuslu devrimci Hacı Münir ile yapılan telekonferas eşiliğinde gerçekleştirdiği Tunus etkinliğinde, Hacı Münir tüm Türkiye işçi sınıfı örgütlerini Tunus’un Ragep kentinde katledilen beş devrimcinin faillerinin yargılanması ile ilişkili olarak halihazırda süren uluslararası bir kampanyaya davet etti.

Bu kampanya doğrultusunda, hem beş devrimcinin faillerinin yargılanması için kurum olarak imza atılacak, hem de kişilere yönelik bir imza kampanyası gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Kampanyanın bitişinde de toplanan imzalar Tunus içişleri ve adalet bakanlıklarına teslim edilecektir.

Uzunca bir süredir İşçi Cephesi gaztesi’nde yer ayırdığımız üzere Tunus’taki restorasyoncu-karşı devrimci güçler 105 partinin katıldığı seçimler aracılığı ile demokratik gerici yöntemlere baş vurup, Tunus devrimini boğazlama işine girişmiş durumdalar. Buna karşılık olarak bu partilerin ezici çoğunluğunun ve muhtemel galiplerinin de katliamcıları yargılamak gibi bir perspektifi bulunmamaktadır. Bu bağlamda yapılan uluslarası kampanya, hem Tunus devriminin tamamlanmasına dair bir geçiş talebini ayakta tutacak, hem de Tunus Devrimi ve Türkiye işçi sınıfı arasında bir bağın kurulmasını sağlayacaktır.

Tunuslu devrimcilerinin faillerinin yargılanması için başlatılan kampanyaya şimdilik İşçi Cephesi dışında Yeni Yol ve İşçi Kardeşliği Partisi’de olumlu yanıt vererek dahil olmuş ve Tunus devriminin ilerlemesine yönelik bir destek vermiş durumdadırlar.

Kampanyaya katılmak ve destek olmak isteyenlerin İşçi Cephesi, İKP ve Yeni Yol’un bürolarına uğramaları ya da açtıkları stantlara gelerek imza metinlerinin bir kopyalarını edinip kampanyanın bitiği tarihte bu metinleri ilgili e-posta adreslerine ya da kampanyanın sürdürücülerine iletmeleri yeterli olacaktır.

Yaşasın enternasyonalist dayanışma!

Kahrolsun Tunus’taki restorasyoncu ve katliamcı güçler!

Yaşasın Tunus Devrimi!

Yorumlar kapalıdır.