KESK ve TTB alanlardaydı

Türk Tabipler Birliği ve Kamu Emekçiler Sendikası öncülüğünde, sağlık sisteminin şirketleşmesine, güvencesiz çalıştırmaya karşı ve kamuda toplu sözleşme hakkının elde edilmesi için tüm Türkiye’de iş bırakan kamu emekçileri alanlardaydı.

İstanbul’da saat 11 gibi toplanan kitleler 2 farklı koldan (çapa ve sirkeci) Beyazıt meydanına doğru yürüyüşe geçtiler. Yol boyunca “toplu sözleşme hakkımız grev silahımız”, “güvencesiz çalışmaya son”, “kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz”, “ücretli köle olmayacağız”, “parasız eğitim parasız sağlık” gibi sloganlar atıldı. Sağlık emekçilerinin greve katılımının yoğun olmasıyla Çapa, Cerrahpaşa, Sürreyyapaşa, Haydarpaşa Numune gibi hastanelerde hizmet durdu.

Kitle Beyazıt meydanına vardığında, 15-20 bin civarındaydı. Konuşmalardan önce dün (20 Aralık) gerçekleşen KCK adı altında basın emekçilerinin tutuklamaları protesto edildi. İlk konuşmayı Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin yaptı. AKP’nin baskı rejiminin her geçen gün arttığına dikkat çekti. DİSK Genel Başkan Vekili Tayfun Görgün ise güvencesiz ve esnek çalışmanın artık olağan bir durum haline geldiğini belirterek, “12 Eylül zihniyeti, AKP eliyle sürdürülüyor” dedi. Daha sonra TBB merkez konseyinden Osman Öztürk, Türkiye’nin kanun hükmünde kararnameler rejimine döndüğünü söyledi. 2 Kasımda çıkartılan sağlığın neoliberal dönüşümünü içeren KHK’yi kitleye oylatarak hastanelerin şirketleşmelerine karşı olduklarını belirtti.

KESK ve TBB dışında, Atanamayan Öğretmenler Platformu, Basın Emekçileri, DİSK Sağlık-İş sendikası ve çeşitli devrimci partilerin katıldığı eylem Grup Yorum konseriyle sona erdi.

Yorumlar kapalıdır.