İşten atılan Cerrahpaşa taşeron işçileri direnişe geçti

Hükümetin, sağlık alanında uyguladığı politikalar ve gerçekleştirdiği dönüşümler nedeniyle gittikçe sermayeleşen ve kar kapısına dönen sağlık kurumlarında işçi kıyımları artıyor.

Son olarak İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde çalışan 43 işçinin iş akitleri 31 Aralık 2011 de sonlandırılmasına rağmen 25 Ocak tarihinde işçiler, işten atıldıklarını öğreniyorlar. Bunun üzerine birkaç kez eylem yapan işçiler, bugün (08.02.2012) hastanenin bahçesine sendikanın desteğiyle çadırlarını kurarak direniş geçti. İşçi Cephesi gazetesi olarak oradaydık. Sohbet sırasında işçiler; “Bu daha başlangıç, mart ayında 400 taşeron işçisinin daha atılmasını bekliyoruz. Bu atılmalar Cerrahpaşa ile sınırlı kalmayacak, tüm hastanelerdeki taşeron işçileri kapsayacaktır.” diyerek kıyımın büyüklüğüne işaret etti.

Dekanlık, kurulan çadırdan rahatsız olmuş olacak ki, daha ilk gününde hastane müdürü aracılığıyla, “Eğer çadırı bir saat içinde kaldırırlarsa, mart ayı sonunda işlerine geri dönebilecekler.” diyerek işçileri korkutmaya çalıştı. Fakat dekanlığa güvenmeyen işçiler, kendi aralarında konuşup kararlı bir şekilde çadırı kaldırmama kararı aldılar.

Daha sonra yapılan basın açıklaması ise şöyle;

DİRENE DİRENE İŞİMİZE GERİ DÖNECEĞİZ

GÜVENCELİ İŞ, İNSANCA YAŞAM İSTİYORUZ

Bizler İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa tıp fakültesi hastanesinde yıllardır taşeron firmalar aracılığıyla çalıştırılan, tıbbi sekreter, labarant ve hemşireleriz… Yıllardır çaıştığımız işyerimizden haksız ve hukuksuz bir biçimde işten çıkartıldık. 25 Ocak 2012 günü işten çıkartıldığımız sözlü olarak bize bildirildi. İş akitlerimiz 31 Aralık 2011 itibariyle sonlandırılmış olmasına rağmen işten çıkartıldığımızı 25 gün sonra öğrendik. Hiçbir şekilde kıdem ve ihbar tazminatlarımızın ve 25 günlük maaşlarımızın ödenmeyeceği ve 25 günlük sigortalarımızın da yatırılmadığı söylendi.

Bu durumu öğrendikten sonra, SES, Dev Sağlık-iş ve Tabip odası temsilci ve başkanları üniversite dekanıyla bir görüşme yaptılar. Bu görüşmede bir kısım işçinin işe alınabileceği ama yarıdan fazla işçinin işe alınamayacağı bize söylendi. Bu uygulamayı kabul etmeyeceğimizi dekana bildirdik. Görüşmeler yapacağını ve bu işten çıkarılanların geri alınabilmesi için girişimlerde bulunacağını bize ifade etti. Verdiğimiz üç günlük süre sonunda hiçbir işçinin geri alınamayacağı bize bildirildi. Bu sonuçla birlikte işten atılan bizler emeğimiz, geleceğimiz ve haklarımız için işe dönene kadar mücadele etmeye ve direnmeye kararlıyız.

Taşeron çalıştırma biçiminin bir bütün olarak ekip hizmeti gerektiren sağlık alanında hala uygulanması hem sağlık hizmeti veren, hem de sağlık hizmeti alanlar açısından bütünüyle sağlıksız ve güvencesiz bir ortam yaratmaktadır. Hastane bahçesine kurduğumuz direniş çadırı tüm taşeron işçilerinin mücadele çadırıdır.

İstanbul Üniversitesi gibi bir bilim kurumunda yapılması gereken bu haksız ve hukuksuz uygulamayı kabul etmiyoruz. Mücadelemizde tüm demokratik kitle örgütleri sendikaları, emekten yana tüm kurumları, hocalarımızı, çalışma arkadaşlarımızı ve halkımızı yanımızda görmek istiyoruz.

Taşeronu sağlıktan süpürene kadar, işimize geri dönene kadar, mücadelemize devam edeceğiz. Mücadelemiz hak mücadelesidir. Mücadelemiz geleceğimiz ve çocuklarımızın geleceği için güvenceli iş, insanca yaşam mücadelesidir.

Direne direne kazanacağız!

Sağlıkta taşeron ölüm demektir!

Taşeronu sağlıktan süpüreceğiz!

Zafer direnen emekçinin olacak

İ.Ü Cerrahpaşa tıp Fak. Has. Taşeron işçileri – Devrimci Sağlık İş Sendikası – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası – Taşeron İşçi Derneği

Yorumlar kapalıdır.