Hukuk seminerleri devam ediyor

Ocak ayının son pazar günü ikincisini düzenlediğimiz hukuk semineri Alibeyköy’de gerçekleşti. Alibeyköy’deki işçilerin katılımı ve sorulan sorular sendikal örgütlülükle hiç tanışmamış işçilerin haklarını arama konusunda ne kadar yoksun kaldığını gösterdi. Genellikle iş için doğudan göçen işçilerden, evde çalışan kadınlara, hızla yükselen hizmet sektöründeki taşeronlardan beyaz yakalılara kadar her kesimden işçinin katılımı mevcuttu. Hatta aramızda UPS’de yeni örgütlenmiş işçiler de vardı.

Seminer iş hukuku alanında uzman olan İzzet Otru’nun iş hukukunun belli kurallarına dair özeti ile başladı.

Eğitimin genel başlıkları:

 • İş ilişkisinin kurulması esnasında sözleşme yapılırken dikkat edilecek hususlar
 • İş ilişkisinin kurulması ile sahip olunan haklar
 • İş güvencesi
 • Alt işveren ilişkileri (Taşeronluk) ve Yaşanan sıkıntılar
 • Güvencesiz çalışmaya rağmen sahip olunan haklar
 • İşyerinde baskı ve denetim mekanizmaları ve bunlarla mücadele
 • Ücret kesme, ücret azaltma
 • Çalışma koşulu değişikliği, işyerinin değiştirilmesi, çalışma koşullarının ağırlaşması ve sahip olunan haklar
 • Performans değerlendirmesine dayanan baskılar ve mücadele
 • Yıldırma politikaları ve mobbingin hukuksal niteliği ve sahip olunan haklar
 • Kıdem, ihbar tazminatları, yıllık izin, ücretsiz izin gibi konularda haklara ilişkin bilgilendirmeler
 • İş sağlığı ve güvenliği hukukuna ilişkin bilgilendirmeler

Seminer genel olarak karşılıklı soru cevap şeklinde yürüdü. İş yerlerindeki sorunları paylaşan işçiler hem hukuki olarak neler yapabileceklerini gördüler hem de iş hukukunda uzman olan avukatlarla irtibata geçtiler.

Seminer boyunca en çok vurgulanan nokta ise; tek tek dava açarak işverene karşı haklarımızı elde etsek de genel olarak hak gasplarını ortadan kaldıramadığımız için hep beraber hareket etmenin önemiydi. Bir iki seminere sığmayacak kadar çok konuşulacak şey olduğu için üçüncü bir seminer hedefi koyarak toplantıyı bitirdik.

Yorumlar kapalıdır.