İşçi Cephesi yaz kampı gerçekleşti

İşçi Cephesi (İC) yaz kampı bu sene 20-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti. İC okurlarının biraraya geldiği kampta, dünya ve Türkiye politik durumu ile sınıflar mücadelesi üzerine tartışıldı.

Kampın 1. Günü, Yunanistan sunumuyla başlayan ilk oturumda, Avrupa’daki ekonomik kriz ve bu krizin Yunanistan üzerindeki ekonomik ve politik etkileri ele alındı. Kilkis Hastahanesi işgal deneyimleri, 6 Mayıs seçimleri, başta Öfkeliler olmak üzere muhalefet hareketlerinin ve Yunanistan Komünist Partisi’nin (KKE) sınıfsal karakterleri üzerinde duruldu, krizin alacağı hal ve bu hareketlerin sürece ilişkin tutumları üzerine bir analiz yapıldı; katılımcılara çeşitli sorular yöneltildi. Ardından bu konuyla ilgili yapılan atölyelerde Yunanistan’daki süreç bu sorular eşliğinde, daha ayrıntılı tartışıldı.

Aynı akşam ise, UBK’nın İspanya seksiyonu Lucha Internacionalista (LI) ile bir Skype görüşmesi gerçekleştirildi. LI temsilcisi, dünya ekonomik krizinin Avrupa’daki yansımalarına, kemer sıkma politikalarına bir karşılık olarak İspanya’daki madenciler grevine, Madrid’deki gösterilere, kitlelerin “bankaların kamulaştırılması” ve “dış borç ödemelerinin durdurulması” taleplerinin nasıl karşılık bulduğuna değindi.

Kampın 2. Günü ilk oturumda, Arap devrimleri süreci, Suriye ve Mısır üzerine odaklanarak ele alındı. Kuzey Afrika’daki ve Ortadoğu’daki politik gelişmeler neden birer devrimdir, yıkılan diktatörlüklerin ve halihazırda bulunan önderliklerin sınıfsal karakterlerini nasıl tanımlayabiliriz, bu önderliklerin Nasırcılık, Baasçılık akımlarıyla olan ilişkileri nelerdir gibi sorular üzerinde duruldu. 2. oturumda ise, Türkiye’de politik rejimde yaşanan dönüşüm ve dünya ekonomik krizi ile Arap devrimlerinin Türkiye’ye etkileri; rejimin ve hükümetin Kürt ulusal sorunu hakkındaki tutumu ve Kürt hareketinin politik programı tartışıldı.

Son gün yapılan forumda, Türkiye işçi sınıfının durumu istihdam verileri, çalışma koşulları, sendikalılık oranları ve direnişlerin durumu üzerinden değerlendirilerek, mevcut durum geçmişteki seferberlik ve mücadele örnekleriyle kıyaslandı. Benzer şekilde kadınların çalışma koşulları, istihdam olanakları ve mücadele pratiklerine değinilerek, hükümetin beden ve kimlik politikaları üzerine tartışıldı. Bilhassa kürtaj tartışmalarının nedenleri üzerinde durularak, kadın mücadelesiyle taleplerimizi ortaklaştırmanın önemli olduğu sonucuna varıldı. Yine aynı oturumda, bir devrimci partinin inşasında önemli sektörlerden biri olan öğrenci-gençlik hareketinin sorunları ve mücadele olanakları da değerlendirilerek forum sonlandırıldı.

Akşamları ise, biraraya gelen katılımcılar İşçi Cephesi Tiyatro Topluluğu’ndan arkadaşlarımızın hazırladığı oyunları izledi. Müzik yapan arkadaşlarımızın ezgileri ise, keyifli bir kamp geçirmemizi sağladı.

Seneye görüşmek dileğiyle.

Yorumlar kapalıdır.