Bolivya’da İşçi Partisi doğuyor

COB -Bolivya İşçi Merkezi- tarafından çağrısı yapılan ve Bolivya işçi sınıfının hemen tüm kesimlerinden delegelerin katıldığı işçi kongresi, 7-8 Mart 2013 tarihlerinde Huanuni’de gerçekleştirildi. Sınıfın bağımsızlaştırılmasına dönük bu önemli adım, petrol fiyatlarının yükseltilmesi üzerine Evo Morales ve MAS yönetimine karşı 2011 yılında patlak veren seferberlikler sürecinin bir yansıması sayılabilir. Morales’in karşı karşıya olduğu güven kaybı ve politik yıpranma Chavez ve Correa ile birlikte Latin Amerika’daki Casto-Chavezci eksenin son bir yıl boyunca derinleşen krizinin de bir göstergesi olarak okunmalı.

Nitekim uzun bir süredir Morales yönetiminin yaşadığı aşınma ve önüne bir türlü geçilemeyen işçi ve köylü seferberlikleri, başta COB’un bürokratik sendikal önderliği olmak üzere pek çok kesimi Evo Morales ve MAS yönetiminden kopma arayışlarına itmişti. Huanuni kongresinde delegelerin büyük bir çoğunluğunun basıncı altında “yeni bir işçi sınıfı partisi” inşasının kararlaştırılmış olması sınıfın bağımsızlaştırılabilmesi için kuşkusuz devrimcilere büyük bir fırsat sunuyor.

Öte yandan mevcut COB önderliği “yeni İşçi Partisini” seçimci ve reformist bir proje olarak değerlendiriyor. Sonuç olarak Bolivya’da inşa edilmesi kararlaştırılan İşçi Partisi süreci iki nedenle büyük önem taşıyor; İlk olarak süreç, Castro-Chavezci eksenin çatırdamakta olduğunun ve mücadeleci sektörlerin yavaş yavaş bu eksenin nüfuz alanından çıkmakta olduğunun önemli göstergelerinden. İkinci nokta ise, 80’li yıllarda Breziya’da CUT ve İşçi Partisi -PT’nin- inşa sürecinin devrimci Troçkizm’e hem sınıf mücadelesinin can alıcı noktalarına dokunma, hem de büyük bir sıçrama imkânı sunmasıydı. Aynı deneyimin bu kez Bolivya’da yaşanıp yaşanamayacağını hep birlikte göreceğiz.

Yorumlar kapalıdır.