KESK 19 Aralık’ta greve çıkıyor

Meclis’te 2014 bütçe görüşmeleri sürerken, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) “halk için bütçe” şiarıyla, “bütçeden hakkımızı istiyoruz” talebiyle, 19 Aralık’ta greve çıkacağını duyurdu.

Grev kararını basın açıklamasıyla duyuran KESK Başkanı Lami Özgen, Memur-Sen ve AKP hükümeti arasında, 2014-2015 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesini tanımadıklarını ve bu sözleşmenin bir ‘satış sözleşmesi’ olduğunu belirterek, kamu emekçilerinin hakları için alanlarda olacaklarını ifade etti.

Özgen, taleplerine ilişkin olarak, “Kayıplarımızın telafisi için her kamu emekçisinin maaşına en az 300 TL zam yapılmasını, herkese iş ve ücret güvencesi sağlanmasını, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını, maaşlarımızın vergi artışından etkilenmemesini, kadın emekçilere pozitif ayrımcılık uygulanmasını, baskı, tutuklama ve sürgüne son verilmesini, istiyoruz” dedi.

KESK, daha öncesinde de kamu emekçilerinin haklarına dönük grev kararları ilan etti fakat, bu kararlar tabanda hazırlığı yapılmaksızın, tepede alınan kararlarla gerçekleştirildiği için bu grevler başarısızlıkla sonuçlandı. 19 Aralık grevinin başarıyla sonuçlanması için, kalan kısıtlı zamanda kamu emekçileri nezdinde yoğun bir çalışma yürütülmeli ve bu eylem günü, kıdem tazminatının gaspı gibi işçi sınıfının diğer acil gündem başlıklarını da kapsayarak, başta diğer sendika konfederasyonları olmak üzere işçi sınıfının diğer kesimleriyle de bütünleşen; hükümetin işçi düşmanı saldırılarına karşı kitleleri sokağa döken bir mücadele gününe dönüşmelidir.

Yorumlar kapalıdır.