Ermenek’in sorumlusu patron ve bakanlık

Ermenek’te 18 işçinin maden göçüğü altında kalmasının üzerinden bir ay geçti. Facianın üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen, kimi madencilere hâla ulaşılamadı. Ulaşılan madenciler ise göçükten cansız çıkarıldı…

Maden sahibi firma ve hükümet, ağızbirliğiyle facianın sorumluluğunu işçilere yüklerken, olayla ilgili Başsavcılıkça görevlendirilen bilirkişi heyeti ön inceleme raporu, Ermenek’teki faciada işletmeci şirketleri ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nü (MİGEM) kusurlu buldu. Raporda MİGEM’in denetlemelerinin açıkça yetersiz olduğu belirtildi. Raporu hazırlayan ve başsavcılıkça görevlendirilen bilirkişi heyeti, madeni işleten Ermenek Limited ve Has Şekerler Limited şirketleri ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nü (MİGEM) ‘kusurlu’, kazanın kurbanı 18 işçiyi de ‘kusursuz’ buldu. Rapora göre 2010’dan beri tehlikeli şekilde yürütülen süreç, Mayıs ayından itibaren hayati uyarıların hiçe sayılmasıyla derinleşti.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Işık Ece, İş Güvenliği Uzmanı Maden Mühendisleri Mehmet Uygur ve Turgut İnce’nin ‘ön ve ek rapor’ olarak başsavcılığa sunduğu değerlendirmede şu tespitler yer aldı:

– Üretim yapılıp kömür alınan yerler göçertilip barajlarla kapatılmıştır. Yeryüzüne yakın üst kotlardan aşağıya doğru inildikçe göçen kısımlar yeryüzü yağmur suları ve yeraltı suları ile dolmuştur.

– 2010’dan beri +962 kotundan kazanın olduğu +778 kotuna kadar olan kısımlardaki üretim çalışmalarından sonra göçertilen fakat boşluklar bulunan kısımlar su toplayarak büyük bir hidrostatik basınç oluşturmuştur.

– Kontrol sondajları yapılmasının önemi Mayıs 2014’ten beri teknik elemanlarca defalarca ve MİGEM raporlarında şirkete bildirildiği resmi defterlerde mevcut olmasına rağmen bu husus şirket yönetimi tarafından dikkate alınmamıştır.

– Ruhsatlı yeraltı kömür sahasının Ermenek Ltd. tarafından 5 Haziran 2007 tarihinden beri kömür işletme ruhsatı ile çalıştırıldığı görülmesine rağmen, 1967 yılından itibaren çeşitli isim ve unvanlar altında ‘fakat ve daima aynı kişiler’ tarafından maden işletmesi yapıldığı resmi belgelere göre tespit edilmiştir.

– Detaylı incelemede Has Şekerler Ltd. sahiplerinin ve hissedarlarının Ermenek Ltd.’nin de sahipleri ve hissedarları olduğu görülmüştür.

– Su baskını kesinlikle bir doğal afet değildir.

– Su patlamasına yol açan hidrostatik basınç fay arkasındaki su birikmesi sonucu da oluşmamıştır. Ana etken, eski imalat bölgesine yıllar içerisinde birikmiş sulardır. Zaman içinde basınç eşik değerini aşarak zayıflayan topuktan çalışma alanlarında aniden su baskınına neden olmuştur.

– Eğer kontrol sondajları gerekli sıklıkta ve metrajlarda yapılmış olsaydı bu birikme sular direnajla boşaltılabilirdi.

Yorumlar kapalıdır.