Perşembe buluşmaları kapsamında “Rejim” tartışması gerçekleştirildi

İDP Gençliği, Perşembe buluşmalarının üçüncüsünü 18 Aralık Perşembe günü İDP Beyoğlu ilçe lokalinde gerçekleştirdi. Daha önceki buluşmalarda, Arap Devrimleri ve Kürt halkının mücadele tarihinin tartışıldığı buluşmaların üçüncüsü, “Rejim” konusu etrafında şekillendi.

Burjuva rejim türleri, rejim tahlilinin önemi ve Türkiye’de tarihsel süreç içindeki gelişimiyle birlikte rejimin karakteri konuları üzerinde yapılan sunumda, “Demokrasi ve Faşizm durakları arasındaki” Bonapartizm üzerinde durularak Bonapartizm’in ortaya çıkışı, koşulları ve kendine özgü bir Bonapartizm olarak Kemalizm işlendi. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerindenCumhuriyetin ilanına ve bugüne kadar olan süreçte temel meseleler üzerinde durularak gerçekleştirilen sunumda Türk burjuvazisinin Ermeni, Rum ve Yahudi halklarının yok edilmeleri ve sermayelerinin gaspı ile oluşturulduğundan bahsedildi. Sunum AKP hükümetleri ve rejim ilişkisinden söz ederek sona erdi.

Sunumun ardındansa; tartışma, önceki buluşmalardan da yola çıkarak, Arap coğrafyasında arka arkaya darbeler ile iktidara gelen Bonapartist rejimler hakkında konuşmalar ile başladı. Devamında farklı Bonapartizm türleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar irdelendi. Türkiye’de Bonapartizm üzerine tartışmalarda ise, Bonapartist karakterli rejimlerin sermaye birikim sürecinin kronik bir kriz içinde bulunduğu ülkelerde, yarı-sömürge veya sömürge ülkelerde, bir zorunluluk olarak var olduğu, bu tip ülkelerde gerçek bir demokrasinin işçi sınıfı iktidarı dışında gerçekleşemeyeceği vurgulandı. Tartışmada son nokta ise, AKP hükümetlerinin karakteri üzerinde konuşmalarla sona erdi.

25 Aralık Perşembe günüyse, “Sürekli Devrim” üzerine sunum yapılması ve tartışmaların gerçekleştirilmesine karar verilerek buluşma sona erdi.

Yorumlar kapalıdır.