“Sermayeden değil, halktan yana bir bütçe için” Ankara’daydık!

13 Aralık Cumartesi günü Ankara’da, DİSK ve KESK’in çağrısıyla Türkiye’nin her tarafından katılan siyasi partiler, STK’lar ve devrimci gruplar ile ‘Bütçe Mitingi’ gerçekleşti. İDP Girişimi olarak “Güvenceli bir iş, onurlu bir yaşam için mücadelemizi birleştirelim!” sloganımızla biz de oradaydık.

Çağrı metninde “2015 yılı bütçe kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurul’a sevk edildi. Bugüne dek, tasarının antidemokratik hazırlanış biçiminden, içeriğine kadar itirazlarımıza, taleplerimize tamamen kulağını tıkayan hükümet, tıpkı diğer bütçelerde olduğu gibi 2015 yılı bütçesiyle de kaynakların nasıl toplanacağına, nasıl bölüştürüleceğine ve kimin payına ne kadar düştüğüne tek başına karar vermiştir.” denildi. Bu bütçenin sermayenin değil, halkın bütçesi olması gerektiğini haykırmak için binlerce emekçi Ankara’da toplandı.

Ankara garı önünden başlayan yürüyüş, ‘Savaş, yoksulluk, talan bütçesine karşı halkçı bütçe, demokratik Türkiye’ sloganıyla Sıhhiye meydanında toplanılmasıyla devam etti. Devrimci mücadele sırasında yitirilen canlar için enternasyonal marşı eşliğinde saygı duruşu gerçekleştirildi. KESK Genel Başkanı Lami Özgen, 2015 yılı bütçesi ile hükümetin politikalarını eleştirdi, yargı paketi hakkında “Var olan yetkiler size yetmiyor. Daha fazla yetki veren yasa tasarınız Meclis’te. Hükümeti uyarıyoruz. Kurbanlık koyun gibi boynumuzu uzatmamızı, SS yasalarını birer birer hayata geçirmenizi beklemeyeceğiz. Bu yasalar geri çekilinceye kadar demokratik eylem ve tepkilerimizle önünüze dikileceğiz.” dedi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise “Bu ülkede altın kadehten tasarruf olmuyor ama işçi ücretlerinden tasarruf oluyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinden tasarruf ediliyor” diyerek Türkiye’de 11 ayda 1723 işçinin iş cinayetlerine kurban gittiğini belirtti.

Mevcut gelir adaletsizliğine, artan enflasyona karşı yüzde 3+3’lük maaş zamlarının yetersizliğine dikkat çekilip savaş ve ‘aksaray’lar için ayrılan bütçenin emekten yana kullanılması talebi dile getirildi. Bizden alınan vergilerin bize artan hizmetlerle değil, daha fazla cop, TOMA ve biber gazıyla geri döndüğü söylendi. “Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte tüm zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, insan onuruna yakışan bir düzeyde ve demokratik yöntemlerle tespit edilmelidir.”, “Emekçiler ve küçük esnaf üzerindeki vergi yükü azaltılmalı, sermaye üzerindeki vergi yükü artırılmalıdır.”, “Eğitime ve sağlığa ayrılan pay toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden belirlenerek artırılmalıdır.” talepleri çerçevesinde eleştiriler yapıldı. Miting, grup Kibele’nin şarkıları ile sona erdi.

Yorumlar kapalıdır.