Metal işçisi kazanacak!

MESS’in üç yıllık sözleşme ve düşük zam dayatmasına karşı 15 bin metal işçisi grevde. Metal işçisi, bu adımı patronların saldırıları altında geçen yılların yarattığı öfke birikimiyle atıyor. MESS’in dayattığı sözleşme, sermayenin daha fazla kar için tüm işçilere yönelttiği düşük ücret baskısının bir parçası. Patronlar bir yandan da üç yıllık sözleşmeyi masaya koyarak hem arzuladıkları ucuz işgücünü süreklileştirmek hem de işçilerin toplu sözleşme silahını boşa düşürmek istiyorlar. Doğrusu, ay sonunu zor getiren, sendikal hakları her geçen gün daha da törpülenen bizlerin geri adım aracak yeri kalmadı. MESS saldırıları karşısında yılmayacağız, teslim olmayacağız!

Nasıl MESS’in saldırıları sadece metal patronlarının değil tüm patronların işçilere yönelik saldırılarının bir parçası olarak görülmeliyse, grevimiz de bir bütün olarak işçi sınıfının çıkarlarını temsil edecek. Grevimiz aynı zamanda sermaye birikiminin ihtiyaçları için sefalet koşullarını, kölece çalışmayı dayatan, her dönem yeni düzenlemelerle işçi sınıfı için yaşamı daha da katlanılmaz kılan patronlara, onların planlarına karşı gerçekleşecek. Metal işçisinin kazanımı tüm bu saldırılara karşı diğer sektörlerdeki sınıf kardeşlerimizin kazanımına da dönüşecek. Metal grevi, işçi sınıfının grevidir!

Başta DİSK olmak üzere tüm işçi sendika ve örgütleri bu gerçekliğin bilinciyle hareket etmeli, metal greviyle dayanışmayı büyütmelidir. Grevin kazanabilmesi aynı zamanda çevresinde kuracağımız dayanışma çemberinin gücüne, metal grevinin üretimin her noktasından savunulabilmesine bağlıdır. Kölece çalışmaya kölece yaşamaya karşı metal greviyle dayanışmayı yükseltelim!

Süreci grev kararına taşıyan, bunu uygulamaya geçiren MESS dayatmalarına karşı tek çözüm yolunun grev olduğunun bilincinde olan binlerce metal işçisidir. Grevin kazanıma taşıyacak olan yine fabrikalarda çalışan binlerin kararlılığı olacaktır. Grevimize sahip çıkmalı, patronlar şebekesine geri adım attırana kadar mücadelemizi sürdürmeliyiz. Grevimizi güçlendirecek olan da, toplu sözleşme sürecindeki tavrımızı sürdürmek, greve ilişkin tüm kararların kendi irademizle alınmasını sağlamak olacaktır. Söz, yetki, karar metal işçisine!

Grev, hükümetten grevi yasaklamalarını isteyen MESS’in çırpınışlarıyla başlıyor. Sıkışan sermaye, son çareyi hükümetinden umuyor. İhtimal dahilindeki tüm saldırılar, metal işçisinin grev kararlılığı karşısında parçalanacaktır. Yeter ki, grevimiz etrafındaki birliğimizi, örgütlülüğümüzü koruyalım. Devasa kârların, şişen ciroların yaratıcısı metal işçisi, grevine yönelik saldırıları püskürtecek güce ve yeteneğe de sahiptir.

Metal işçisi yalnız değildir!
Kölelik sözleşmesini yırtacağız!

İnsanca bir iş, insanca yaşanacak ücret!

Yorumlar kapalıdır.