Metal işçisine AKP-MESS darbesi ancak mücadelenin ilerletilmesiyle durdurulabilir!

AKP hükümeti işçi düşmanı yüzünü bir kez daha tüm çıplaklığıyla göstererek, Bakanlar Kurulu kararıyla metal işçilerinin grevini yasakladı. Grev yasaklandığı sırada, 4 metal patronu MESS’ten ayrılarak Birleşik Metal-İş’le toplu sözleşme masasına oturmayı kabul etmiş, 15 bin metal işçisi MESS boyunduruğunu bu kez kırmak için grev mücadelesi etrafında kenetlenmiş durumdaydı. AKP hükümeti, böylesi kritik bir aşamada “milli güvenliği tehdit ettiği” gerekçesiyle grev yasağı getirerek, grev sürecine hayati bir müdahalede bulundu ve gerçekte patronların hükümeti olduğunu, “milli güvenliğin” ise, sermayenin güvenliğinden başka bir şey olmadığı bir kez daha ortaya koydu.

İşçi sınıfına karşı 12 Eylül yasaklarının devamcısı olan AKP hükümeti bu yasaklarla, zaten fazlasıyla kısıtlanmış olan grev hakkını fiilen imkansız hale getirmek istemektedir. AKP hükümeti daha önce de “milli güvenlik” ve “genel sağlık” gerekçeleriyle lastik, cam, petrokimya işçilerinin grevlerini durdurmuş, havayolu sektörüne bir dönem grev yasağı getirmiş, havayolu ve çay işçilerinin grevlerine dönük olarak ağır baskılar uygulamıştır. Bütün bu önlemler, AKP hükümetinin işçi sınıfına karşı gerçekleştirdiği ekonomik karşıdevrim saldırılarının bir parçasını oluşturmaktadır.

Bu bağlamda, AKP hükümetinin metal grevini sonlandırma girişimi bir sürpriz değildir. MESS’in metal işçisine dayattığı ve işbirlikçilikte sınır tanımayan Türk-Metal yönetimi tarafından kabul edilen kölelik sözleşmesi, devletin bütün imkanları seferber edilerek Birleşik Metal işçilerine de kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. AKP-MESS hükümetinin bu hamlesinin başarıya ulaşması, grev hakkının artık tamamen kağıt üstünde kalması, işçi sınıfının bütününe dönük esnek ve güvencesiz çalıştırma saldırısının derinleştirilmesi ve sefalet ücretlerinin kalıcılaştırılması çerçevesinde önemli bir adım olacaktır.

Metal işçisinin bu saldırı karşısındaki kararlı duruşu, üretime devam etmeme yönünde ortaya koyduğu irade, bu saldırının yenilgiye uğratılabileceğinin garantisidir. Bu noktada Birleşik Metal-İş ve DİSK yönetimi, üzerindeki tarihi sorumluluğun farkında olarak, bu saldırının püskürtülmesi yönünde bir eylem planını acilen ortaya koymalıdır. Metal işçisinin ortaya koyduğu iradeye sahip çıkılmalı, fiili-meşru eylem çizgisiyle AKP-MESS saldırısı yenilgiye uğratılmalıdır.

Türkiye işçi sınıfının tümünün kaderini ilgilendiren bu mücadelede, işçi sınıfının bütün kesimlerini metal grevi etrafında kenetlenmeye, metal işçilerinin zaferi doğrultusunda birleşik mücadeye çağırıyoruz.

İşçi Demokrasisi Partisi Girişimi

31 Ocak 2015

Yorumlar kapalıdır.