İşsizler ordusu büyüyor

TÜİK’in Mayıs 2015 için yaptığı araştırma­ya göre, işsizlik oranı % 9,3 ile gerçekleşti; bu oran 2 milyon 789 bin kişinin işsiz olduğu anla­mına geliyor. Mayıs 2014 verileriyle karşılaştırıl­dığında, 238 bin kişinin daha işsizler ordusuna katıldığı görülüyor. Tarım dışı işsizlik oranı ise % 11,4 oldu; geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu veri % 10,7 civarındaydı. Araştırmada çarpı­cı bir başka sonuç ise, son üç yılda resmi işsiz sayısının 801 bin artmış olması. Bu rakam, % 40’lık ciddi bir artışa karşılık geliyor.

Bunlar, TUİK’in belirlediği ölçütler sonucun­da bulunan resmi veriler. TUİK, 4 haftadır iş arama kanallarından en az birini kullanan ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olanları işsiz olarak kabul ediyor. Dolayısıyla, iş bulma umudunu kaybettiği için iş aramayı bırakmış ya da birkaç ay önce iş başvurusunda bulunmuş kişiler resmi işsizlik oranına dahil değil. Bu nedenle, resmi verilerin gerçek işsizlik rakamını yansıttığını söylemek oldukça güç. DİSK Araş­tırma Enstitüsü’nün bulgularına göre gerçek işsizlik oranı %15,7; işsiz sayısı ise 5 milyon 56 bin kişi olarak gerçekleşti. İşinden mem­nun olmayan (gizli işsizler) ya da uzun süreli iş bulamadığı için kısa süreli çalışan (çaresizler) de eklendiğinde, işgücünün %18,9’una tekabül eden 6 milyon 84 bin kişilik bir işsizler ordusu ortaya çıkıyor.

Resmi genç işsizlik oranı ise %17 oldu. Genç kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı %32 ola­rak gerçekleşti. Yükseköğretim mezunu gençlere bakıldığında, işsizlik oranı %10,1 olarak karşı­mıza çıkıyor. Son bir yılda 135 bin yükseköğ­retim mezunu daha diplomalı işsizler ordusuna katılmış bulunuyor.

Kadınlar arasında resmi işsizlik oranı, geçen yıl aynı döneme göre 1 puan artarak %11,5 oldu. Geniş tanımlı işsizlik oranı %22,7 iken, tarım dışı işsizlik oranı ise %16 oldu. Yükseköğ­retim mezunu kadınlar içn durum daha vahim: Üniversite mezunu kadınların %14,8’i işsiz; 85 bin dolayında yıllık bir artış söz konusu. Oysa üniversite mezunu erkeklerde işsizlik oranı yalnızca %7. Yaklaşık her 10 yeni işsizden 4’ü, üniversite mezunu bir kadın.

İşsizlik rakamlarındaki bu önemli artışın nedeni, esnek ve güvencesiz çalışma, düşük üc­retler, cinsiyet ayrımcılığı, taşeron ve kayıt dışı istihdam olarak karşımıza çıkıyor.

Yorumlar kapalıdır.