Soma davasında ara karar verildi: Tahliye yok, ertelemeye devam

Polisten saldırı

Dava öncesinde, adliye yanındaki parkta stant kuran sendika ve der­neklerin temsilcilerine polis saldırdı. 10 gündür dokunulmayan çadırlar ve stantlar polis tarafın­dan söküldü, gözaltına alınmak istenenler oldu.

Verilen kararlar

Mahkeme, müfettiş raporlarını, maaş bordrolarını ve şirket yönetim kuru­lu toplantı kararlarını talep etti. Can Gürkan ve işletme yöneticilerinin telefon görüşmeleri, mail yazışmalarının isten­mesi ise reddedildi.

Öte yandan MİGEM ve TKİ’den işletme faaliyet raporlarının istenmesine, ocaktaki bantların bilgilerini gösteren elektrikçi defterlerinin aranmasına ve el koyulmasına karar verildi.

Yine erteleme

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi 4. du­ruşma için 13 Ekim 2015 tarihini verdi. DİSK, Maden Mühendisleri Odası ve TMMOB’un davaya katılma talepleri ‘suçtan doğrudan zarar görmeme’ gerek­çesiyle reddedildi. Davaya katılma talebi olan merhum madencilerin ailelerinin talebi ise kabul edildi.

Gerçek sorumlular yargılansın!

Hükümet, olayın kaza oldu­ğunu söyleyerek siyasi sorumlu­luktan kaçmaya çalışıyor. Soma Katliamı’nın ve son 12 yılda 15 bin işçinin ölümüne neden olan iş cinayetlerinin sorumlusu, kâr hırsından gerekli işçi sağlığı ve gü­venliği önlemlerini almayan pat­ronlar ve onların siyasi temsilcisi, neoliberal saldırı politikalarının uygulayıcısı AKP hükümetidir.

Sanıklar hangi suçlardan yargılanıyor?

Davada sekizi tutuklu toplam 45 sanık ‘olası kasıtla öldürme’, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yara­lama’ suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargıla­nıyor.

Davanın sanıkları kimler?

Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan 8 kişi şunlar: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik. 37 sanık ise tutuksuz yargılanıyor.

İş kazası değil, iş cinayeti!

İşçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınsın!

Bütün madenler işçi denetiminde ve tazminatsız kamulaştırılsın!

Yorumlar kapalıdır.