Metal direnişinde kazanımlar

Bir yılı aşkın süredir devam eden metal işçilerinin mücadeleleri kazanım­larla devam ediyor. Çadır direnişinden sonra hukuksal alanda mücadele eden işçiler mahkemeleri birer birer kazanı­yor. Arçelik’in Beylikdüzü fabrikasında işten atılan sözleşmeli işçiler de işe iade davasını kazandı. Bu fabrikada da Türk Metal Sendikası’ndan isti­falar yaşanmıştı. İşçiler Türk Metal Sendikası’ndan ayrılma, ücretlerinin ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için işyerinde yürüyüş ve yemek boykotları yapmış, ve buna karşılık işveren öncü işçileri işten çıkarmıştı.
Diğer kazanım haberi de Enpay işçi­lerinden geldi. Mayıs ayında Bursa ve Kocaeli’de başlayan otomotiv grevi sıra­sında Türk Metal Sendikası’ndan istifa ederek Birleşik Metal-İş’e üye olan ve eylemlere katılan Enpay fabrikasından 55 işçi tazminatsız işten atılmıştı. İşçi­lerin işe iadesine karar veren mahkeme, işvereni 1 yıllık ücret tutarında sendikal tazminata da mahkûm etti.

Mahkeme, işçilere çalıştırılmadıkları 4 aylık süredeki ücretinin de öden­mesine hükmetti. Karara göre işçiye toplamda 16 aylık tazminat ödenecek. Ayrıca eğer işveren işçiyi işe başlatmaz­sa işçinin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını da ödeyecek.

Metal işçileri aslında hepimize örnek olacak bir direniş sürecinden geçti . Bir taraftan satılmış sendika olan Türk Metal’e karşı mücadele ederken di­ğer taraftan da hakları için direnmeye devam ettiler. Sendikal mücadelenin bir kez daha ne kadar önemli oldu­ğunu bizlere gösterdiler. Sendikaların yöneticileri yozlaşmış olabilir fakat bu sendikal mücadeleyi bırakacağımız anlamına gelmez. Bilakis ne kadar yozlaşmış olursa olsun sendikalarda işçi demokrasisini inşa etmemiz gerekti­ğini gösterir. Bunu metal işçisi aylarca ülkenin farklı yerlerindeki direnişleri ile bizlere anlattı.

Yorumlar kapalıdır.