Boşanma Komisyonu: Boşanmaya engel, tecavüze ödül!

Geçtiğimiz günlerde “Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar İle Boşanma Olaylarının Araştırılması Ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştır­ması Komisyonu”nun 479 sayfalık raporu açıklandı. Doğrusu böyle bir komisyonun varlığından bile haberdar değildik. Zira son yedi yılda öldürülen kadınların sayısı yüzde %1400 artmışken ve bo­şanmak isteyen kadınların %85’i şiddet görüyorken, son bir yılda boşanma oranlarının %4,5 artması bizim için önem arz etmemişti.

Ancak görünen o ki, AKP ikti­darı için yolda, sokakta kadınların vahşice katlediliyor olmasından ziyade, boşanma oranlarının %4,5 artması, evlenen çiftlerin sayısının bir önceki yıla göre %0,1 azalmış olması daha önemli gözüküyor.

Peki bu komisyon raporu bize ne söylüyor?

Komisyonun 6 Mayıs 2016 tarihli taslak raporu kadınların on yıllara dayanan müca­delesi ile kazandıklarına göz dikiyor. Kadınla­rı sadece aile içinde tanımlıyor, aksi takdirde yok sayıyor, erkek şiddetine karşı yasal meka­nizmaları zayıflatan ve kadınların boşanması­nı zorlaştıran öneriler getiriyor. Rapor, ka­dınların nafaka hakkına el koyuyor, şiddetten uzaklaşmasını zorlaştırıyor ve hatta yaşadığı evin bile şiddet uygulayan erkekler tarafından elinden alınmasına imkan tanıyor.

Rapordan ana başlıklar şöyle:

Evli değilsen, hemen evlen! Zira rapor kadınların yalnızca evli ve aile kurmuşsa belli haklardan yararlanabileceğini söylüyor. Rapo­run ilk 150 sayfası aile kurmak, aile değerleri, ailelerin karşılaştığı sorunlar üzerine…

Evlendiysen boşanma! Boşanacaksan da na­faka filan bekleme! Raporda boşanmanın ar­dından nafakaların süresiz olmasının, erkeğin hayatını ipotek haline getirdiği söylenirken, nafakanın 5 ila 10 yıl arasındaki gibi belirli bir sürede ilgili kurumlarca ça­lışılarak düzenlenmesi, yoksulluğun devam etmesi halinde kadının sosyal yardım, meslek edindirme, istihdam imkanlarından faydalanmasının sağ­lanması öneriliyor.

Yine raporda, çocuk kaçırma du­rumlarında, boşanma davalarında, dava süreci sırasında ve boşanma öncesinde arabuluculuk sürecinin kullanılmasının faydalı olacağı söy­leniyor. Aile hukukuna ilişkin tüm davalarda duruşmaların gizli yapıl­ması yönünde mevzuatta düzenle­me yapılması öneriliyor. Bu şekilde kamuyu ilgilendiren yargılamaları kapalı kapılar ardına saklama, kadın örgütlerini sürecin dışında bırak­ma, kadınları yalnızlaştırma, kadın örgütlerinin davaları takip etmesini engelleme amacı güdülüyor. Yine öne çıkan noktalardan biri olarak, çocuk istismarcıları­na, istismarda bulundukları çocukla evlendik­leri takdirde ceza almamaları hedefleniyor.

Rapordakiler saymakla bitmiyor, oldu olacak devlet tecavüzcüyü maaşa da bağlasın! Biz kadınlar mücadele ederek kazandığımız hakların yıllarca geriye götürülmesine sessiz kalmayacağız! Eril ve muhafazakar devlet zih­niyetine karşı kadınlar artık susmayacaklar! Devlet boşanmaları değil, tecavüzleri engelle­mek zorundadır.

Yorumlar kapalıdır.