Sınıfçı bir çıkış için birleşik mücadele!

Türkiye emekçileri, işçi sınıfı ve devrimcileri için kalıcı sonuçları olacak kritik bir dönemden daha geçiyoruz. Önerilen anayasa değişikliği Erdoğan ile çeperindeki zengin ailelerin ve dar çıkar gruplarının bekası dışında hiçbir şey vaat etmiyor ve Türkiye’nin en acil sorunlarına değinmiyor.

Türkiye’yi bir uçuruma sürükleyen Erdoğan yönetimi başından itibaren birçok fiyaskoya imza attı. Ancak başarılı olduğu tek iş, sınıf düşmanı politikaları uygulamak idi. Özelleştirmeler, sendikal örgütlülüğün azaltılması, işsizlik sigortasının fona devri ile patronlarca yağmalanması, ağır vergi yükleri, işsizlikte patlama, artan borçlanma, ücretlerin enflasyon karşısında erimesi, kamu ve doğa kaynaklarının yağmalanması, varlık fonu ve en can alıcısı iş cinayetlerindeki rekor artış… Tüm bunlar Erdoğan yönetiminin bugüne değin ayakta kalmasının biricik formülü oldu. Yaşam biçimleri ve kimlik kutuplaşmaları temelinde işçi sınıfının bölünmesinin önüne geçmek için AKP’ye sınıfçı bir karşı çıkışı örgütlemek gerekiyor.

Saray’ın bekasına düğümlenmiş olan tarihsel çatışmalar süregelen dönemde zaten 12 Eylül sonrasında bağımsız politik ve örgütsel varlığının inşa etmekte başarılı olmamamış işçi sınıfının siyasal önderliklerini çok yönlü bir parçalanma içerisine soktu. Öyle ki, içinden geçtiğimiz süreçte ortak ve geniş bir “Hayır” örgütlenmesi yapılamadığı gibi ne yazık ki Türkiye işçi sınıfı da bürokratik önderlikleri tarafından referandum sürecine bir programı olmadan sürükleniyor.

Bu süreçte İşçi Demokrasisi Partisi ve Sosyalist Emekçiler Partisi tek adam sistemine karşı bir işçi alternatifinin yaratılması için tüm imkanlarını seferber etmekte. Ancak çabalarımızın tek başımıza kaldıkça yeterli olmayacağının bilincindeyiz. Kapitalizmin dünya çapında bir krize sürüklendiği mevcut koşullarda, Türkiye bir uçuruma ilerlerken tek gerçekçi çıkışın sınıfçı bir yoldan geçtiğini de biliyoruz. Bu yüzden Erdoğan’ın tek adam olma talebi ve Türkiye’nin tükenmez rejim krizlerinin karşısında Referandum süreci içerisinde birleşik mücadeleyi güçlendirmek için inisiyatif alıyoruz.

Tek adamlık isteğine kapılanların yarattıkları kalıcı hasarı ne bu güne değin her fırsatta Erdoğan’a desteğini sunan Türkiye liberalleri ne de kriz emareleri karşısında kılıçlarını bileyen işçi düşmanı emperyalizm onarabilir. Kalıcı ve güvenilir tek çıkışı işçi sınıfı ve ezilen, sömürülen kesimler inşa edebilir.

İDP ve SEP olarak referandum sürecinde emperyalizmden kopuş, AKP/sarayın saldırısı altındaki demokratik hakların korunması ve genişletilmesi, Türkiye’nin tüm ezilenleri için gerçek bir demokrasi ve işçi sınıfı merkezli bir çalışmada ortaklaşıyor ve bu hususlarda bizimle paydaş olan diğer yoldaşlarımızı da bizlerle birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Emperyalizm dostu, demokrasi ve işçi düşmanı tek adam yönetimine sınıfçı bir Hayır diyoruz!

İşçi Demokrasisi Partisi

Sosyalist Emekçiler Partisi

Mart 2017

Yorumlar kapalıdır.