Referandum sonuçları meşru değildir!

Yoğun şaibeler altında gerçekleşen 16 Nisan referandumunun YSK tarafından açıklanmamış gayrıresmi sonuçlarına göre Evet oylarının yüzde 51.4 oranında olduğu iddia ediliyor.

Eğer sonuçlar bir biçimde resmileştirilirse Türkiye tarihinde ilk kez İstanbul, Ankara ve İzmir’in ortak oy oranlarının aksine bir sonuç ile karşı karşıya kalmış olacağız. Öylesine eşitisiz bir referandum günü yaşadık ki, YSK kendi kurallarını çiğneyerek mühür bulunmayan oy zarflarının da geçerli kabul edeceğini ifade ederek usulsüzlük bayrağını göğüsledi (Söz konusu oy miktarının 2.5 milyon civarında olduğunun altını çizmek gerekiyor). Kürt illerinde çeşitli bahaneler gösterilerek sandık görevlilerinin görev yapmalarının önüne engeller koyuldu. Hiçbir itiraz kabul edilmediği gibi, resmi açılamalar dahi beklenmeden Saray’ın ve AKP’nin zaferi ilan edildi.

Türkiye işçi sınıfı tıpkı 12 Eylül anayasa referandumu gibi 16 Nisan anayasa referandumunun da meşru görülemeyeceğinin farkındadır. Onca usulsüzlük ve devletin tüm imkanlarının -baskı, yargı ve denetleme dahil- seferber edilmesine rağmen Saray ve AKP, arzu ettiğinin dışında ancak yüzde 1.4’lük bir farka ulaşabildiğini iddia etmektedir.

Yalnızca bir kişinin ve çeperinin bekası için tüm devlet olanaklarının seferber edilip kullanılması ile varabildikleri en yüksek nokta budur. Sayısız baskı ve şaibeye rağmen sarayın karşısında duran kitlelerin kararlılığı Erdoğan yönetiminin karanlık kâbusu olmayı sürdürecektir.

Referandum sonuçları meşru değildir. İçinde bulunduğumuz tablo bizlere bir kez daha işçi düşmanı ve baskıcı rejimden gerçek bir çıkışın, emperyalizmden kopuş, temel demokratik hakların tanınması ve yoksulluk sorunumuza dair acil önlemleri almak üzere demokratik ve sosyal bir anayasa hazırlanması için derhal bir kurucu meclisin toplanmasıyla mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır.

OHAL ve KHK rejimine son!

Milletvekilleri ve siyasi tutuklular serbest bırakılsın!

Başkanlık rejimine hayır!

Yorumlar kapalıdır.