Cumartesi Anneleri’nin yanında Tek Adam Rejimi’nin karşısındayız!

İşçi Demokrasisi Partisi olarak, 12 Eylül diktatörlüğünün mirasçısı hükümetlerin Kürt halkına yönelik baskı politikalarının sonucu olarak gözaltında “kaybedilen” yakınlarının akıbetini öğrenmek için 700 haftadır Galatasaray Meydanı’nda eylem yapan Cumartesi Anneleri’nin son eylemine yapılan polis saldırısını kınıyoruz.

Sözde 12 Eylül rejimi ile hesaplaştığını iddia eden AKP hükümetlerinin göstermelik davalarla yargıladığı cuntacıların buzdağının görünen yüzü olduğu bu vesileyle bir kez daha ispatlanmış oldu. Son olarak, OHAL’i sürekli kılan geniş yetkilerin yerel makamlara tanınması ile her türlü demokratik hak ve talebe dönük bir tehdit arz eden Tek Adam Rejimi’nin 12 Eylül rejiminin devamı anlamına gelen uygulamalarının derhâl sonlandırılmasını, toplanma özgürlüğü de dâhil olmak üzere tüm demokratik haklar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyoruz.

Gözaltına alınan, sokak ortasında rejimin kolluk kuvvetlerince işkenceden geçirilen milletvekilleri ve Cumartesi Anneleri başta olmak üzere tüm gözaltılar herhangi bir kovuşturmaya maruz kalmadan derhâl serbest bırakılmalıdır. Bu doğrultuda, başta tüm siyasi partiler, meslek odaları ve sendikalar olmak üzere tüm emek örgütlerini Cumartesi Anneleri’nin mücadelesini genişletmek ve Tek Adam Rejimi ’ne etkin bir şekilde karşılık verebilmek için ortak bir mücadele programı etrafında toplanmaya davet ediyoruz.

İşçi Demokrasisi Partisi

Yorumlar kapalıdır.