“100. Yılında Alman Devrimi ve Rosa Luxemburg’un Marksizmi” etkinliği gerçekleşti

26 Ocak’ta İşçi Demokrasisi Partisi, Başlangıç Kolektifi, Yeni Yol ve Sosyalist Emekçiler Partisi’nin “100. Yılında Alman Devrimi ve Rosa Luxemburg’un Marksizmi” etkinliği gerçekleşti. 100’den fazla kişinin katıldığı etkinlikte ilk konuşmayı yapan Başlangıç’tan Ecehan Balta, 9 Kasım’da 100. yılını dolduran Alman Devrimi’ne giden süreci, Rosa Luxemburg’un Marksizm kavrayışını ve ona yöneltilen eleştirileri ele aldı. Devrimin başarısızlığı sonucunda Stalinizm ve faşizmin ortaya çıktığına dikkat çekti ve Alman Devrimi deneyimlerden ders çıkarma gerekliliğinden bahsetti.

Yeni Yol’dan Sanem Öztürk, Rosa Luxemburg’u bir devrimci ve teorisyen olmanın ötesinde kadın hareketi içindeki yeriyle değerlendirdi. Rosa’nın bir feminist olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı sorusunu irdeleyerek sosyalist feministlerin Rosa’yı daha iyi tanıması gerektiğini belirtti.

İşçi Demokrasisi Partisi’nden Atakan Çiftçi, Alman Devrimi’ni kitlelerin kendiliğinden mücadelesi, reformizm ve devrimci parti başlıklarıyla günümüzdeki mücadeleler ekseninde değerlendirdi. Afrika ve Ortadoğu’daki devrimler ve halk isyanları; Avrupa’da seferberlikler ve grevler; Latin Amerika’da sol reformist hükümetlere karşı seferberlikler gibi örnekler vererek dünyada yakın zamanda gerçekleşen ve günümüzde de devam eden kitle mücadelesinin öneminden bahsetti. Alman Devrimi’nin yenilgisine yol açan süreç ile günümüz solunun reformist yaklaşımları arasındaki benzerlikleri gösterdi. Temel sorunun, kitlelerin mücadelelerinin devrimci bir programla buluşturulabilmesi ve kapitalizmden kopuşla ilerletilmesi olduğuna; ortak tutum ve mücadele ile devrimci bir hat kurma gerekliliğine dikkat çeken Çiftçi, Rosa’nın günümüzde de güncelliğini koruyan “Gelecek her yerde Bolşevizm’e aittir” sözüyle konuşmasını sonlandırdı.

Son olarak SEP’ten Engin Kara, Alman Devrimi ve Rus Devrimi arasında karşılaştırma yaparak tartışmayı pratik mücadeleye dönüştürme ihtiyacından ve devrimci önderlik krizinden bahsetti. Katkılar ve soruların ardından etkinlik sona erdi.

Yorumlar kapalıdır.