Beyaz yakalılar etkinliklerinin 2. buluşması: “İşsizliğin Hatıra Defteri”

223

KaçBizeGel, Plaza Eylem Platformu, Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi öncülüğünde başlayan beyaz yakalılar etkinliklerinin 2. Buluşması olan “İşsizliğin Hatıra Defteri” 3 Şubat günü Türk Tabipleri Odasının Kadıköy-İstanbul ofisinde gerçekleşti. Gazete Nisan olarak biz de bu etkinliği takip ettik.

Etkinlik boyunca uygulanan yöntem sayesinde etkinlik katılanların sürece katkı sunmasıyla ilerledi. Dolayısıyla oldukça eğlenceli ve verimli bir etkinlikti.

“İşsizliğin Hatıra Defteri” etkinliğinde krizin en büyük ve en yıkıcı etkilerinden biri olan işsizlik ve işten çıkarılma süreçleri Yaratıcı Drama yöntemiyle ele alındı.

Tanışma ve Isınma etkinlikleri ile başlayan süreç Canlandırma aşaması ile devam etti.

Bu aşamada işsizliğin 5 ayrı süreci üzerine yoğunlaşıldı: “İşten çıkarılma öncesi / işten çıkarılma anı / işten çıkarıldıktan sonraki durum / İşten çıkaran kişinin de işten çıkarılması / İşten çıkarılan iki kişinin de başka bir işyerinde karşılaşması”.

Tüm bu aşamalar gelen katılımcılar ile rastgele oluşturulan 5 ayrı grup tarafından ironik bir şekilde canlandırıldı.

Canlandırmalar oldukça keyifli geçmekle birlikte işsizlik süreçlerinin birçok sorunu ortaya çıkarılmış oldu. Katılımcılar canlandırmalar sonrası yapılan değerlendirme ve forum bölümünde ortaklaşan sorulara cevap aradı:

  • İşten çıkarılmak bireysel bir yetememe durumu mu sadece?
  • Hangi gerekçeler ile işten çıkartılıyoruz?
  • İşyerindeki arkadaşlar olarak işten çıkarılan arkadaşlarımız ile birlikte nasıl bir mücadele etmeliyiz?
  • İşten çıkarıldıktan sonra yapılacak şey kabuğumuza çekilip bir süre sonra yeni bir iş arama sürecine başlamak mı sadece?
  • İşsizliği örgütlemek nasıl mümkün olur?

Etkinliğe gelen beyaz yakalı işçi dostlar canlandırmalara referans vererek yukarıdaki sorulara cevaplar üretmeye ve birlikte mücadelecinin yollarını aramaya başladılar. Bizler de etkinliğin katılımcıları olarak bu yöntem ile politik bir faaliyet yapmanın çok anlamlı ve etkili olduğunu gördük. Dolaysıyla bu alanda faaliyet yürüten ekiplerin mücadelelerini bu şekilde birleştirmeleri bizi çok sevindirdi. Bizler de bu birlikteliği ve onların bu yaratıcı etkinliklerini takip etmeye ve katılımcı olmaya devam edeceğiz.

Yorumlar kapalıdır.