Venezuela’daki askeri darbe girişimini lanetliyoruz!

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (İUB-DE)’in Venezuela seksiyonu Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (PSL)’nin Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin bildirisi.

Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan etmiş olan Guaido ve Ulusal Meclis’teki patron partileri tarafından hazırlanan ve Donald Trump ve ABD tarafından desteklenen bir askeri darbe girişimi yürürlüğe konmuştur.


Bir asker grubu da ev hapsinde tutulmakta olan Leopoldo Lopez’i serbest bırakmış ve Caracas’taki Carlota hava üssünü ele geçirmiştir. Buradan halkı sokağa çağırmakta ve diğer askeri yetkilileri Maduro’ya karşı çıkmaya yüreklendirmektedirler.


Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (PSL) olarak, halkı sefalete sürükleyen ve baskıcı Maduro hükümetine karşı halkın tepkisinden yararlanarak, emperyalizm yanlısı bir hükümet kurmayı hedefleyen bu darbe girişimini şiddetle lanetliyoruz. Böylelikle, iktidarın ülkedeki eski oligarşiye geri geçmesi hedeflenmektedir. Bu girişim, derin sosyal sorunlar yaşamakta olan işçi ve emekçi halk kesimlerinin hiçbir sorununu çözemez.


Bizim Guaido’nun bu darbe girişimine kesinlikle karşı olmamız, Nicolas Maduro hükümetinin politikalarına destek verdiğimiz anlamına gelmemektedir. PSL uzun bir süreden beri bu hükümetin halkı açlığa mahkum eden ve baskıcı politikalarını eleştiregelmektedir, ancak Maduro’yu iktidardan indirenin Trump tarafından desteklenen bir askeri darbe değil, halkın kitlesel ve bağımsız seferberliği olması gerektiğine inanıyoruz.


Köklü bir dönüşümden yanayız, ama bunun ülkenin tüm sokaklarında seferber olacak işçi ve halk kitleleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


Biz, ücretlerin insanca yaşam düzeyine çıkartılacağı, petrolün yüzde 100 kamuya ait olacağı, çokuluslu ve karma şirketlerin bulunmayacağı ve dış borcun ödenmeyeceği bir acil ekonomik planı yürürlüğe koyacak bir işçi-emekçi hükümeti için mücadele ediyoruz. Bu nedenle de bir askeri darbeye karşıyız.


Sosyalizm ve Özgürlük Partisi olarak kitleleri ABD yanlısı askeri darbe girişimini lanetlemeye ve ülkemize yönelik bu yeni emperyalist girişime herhangi bir destek vermemeye çağırıyoruz.

Sosyalizm ve Özgürlük Partisi

İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü Enternasyonal Venezuela Seksiyonu
30/4/19

Yorumlar kapalıdır.