Kuzey Ormanları Savunması’ndan çağrı: Ya Kanal ya İstanbul!

Türkiye’nin günlerdir tartıştığı “Kanal İstanbul” projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu halkın görüş ve önerileri için 10 gün süre ile askıya çıkarıldı.

Dün (26 Aralık) Kuzey Ormanları Savunması’nın çağrısıyla pek çok siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum örgütü katılımcıları Levent Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Kuzey Ormanları Savunması temsilcisi Ayşe Yıkıcı; halkın eleştiri ve görüşlerine açılan ÇED Raporu’nun projenin olumsuz çevresel etkilerini bertaraf edecek değerlendirmeler içermediği vurgusuyla toplantıyı açtı. Ardından söz alan Cemil Aksu, ÇED raporuna itirazın çok önemli olduğunu, İstanbul’un kaderinin bu projeye bağlı olduğunu vurguladı.

Toplantı boyunca öne çıkan eleştirileri sıralamak gerekirse; Kanal İstanbul Projesi ile,

1- İstanbul’un yaşam destek sistemleri olan Kuzey Ormanları, su havzaları, su havzalarını besleyen su kaynakları, tarım ve mera alanları yok olacağı;

2- İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın yok olacağı;

3- Doğal yaşam alanları, doğal ve arkeolojik sit alanları, tabiat parkları, milli parklar vb. koruma alanlarının yok olacağı;

5- Sadece İstanbul da değil, Trakya’ya kadar tatlı suların beslediği tarım alanlarının yok edileceği için bölgede tarım ve hayvancılık yapılamaz hale geleceği;

6- ÇED Raporuna göre 1.155.668.000 m3 olan kazı materyalinin taşınmasıyla bozulan ekosistemin halkın sağlığını tehdit edeceği;

7- Üç aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma baskısı yükleyerek afet riskini artıracağı vurgulandı.

Acil Eylem Planı

Kanal İstanbul’un ÇED raporu 3 Ocak’a kadar halkın görüş ve önerileri için askıda kalacak. Tüm İstanbul halkının TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun hazırladığı dilekçe yönergesi ile İl Çevre Müdürlükleri’nin önüne gitmesi, gerek hukuki yolları tüketmek gerekse AKP iktidarının kar hırsını teşhir etmek adına hayati önemde.

Yüzlerce taşeron firmanın, onlarca hafriyat kamyonunun, binlerce emekçi güvencesiz ve fazla çalışma koşullarında en az 5 yıl sürecek bu ekolojik yıkım projesinde ter döküp, dirsek çürütmesi, canından olmasına karşı, İstanbul halkının can sağlığı için Kanal İstanbul projesine karşı duralım!

Yorumlar kapalıdır.