Hani işten çıkarma yasaklanmıştı?

Cengiz Holding’e ait Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Fabrikası’nın Diyarbakır-Mardin-Mazıdağı Demiryolu inşaatında çalışan 118 işçi işten atıldı.

İşten atılmalarının gerekçesi işçilerin, koronavirüs salgınının Türkiye’de 70 bin kişiyi hasta ederek 1500’ün üzerinde de can aldığı gerçeğini dikkate alarak çalışma koşullarının düzeltilmesini istemeleri.

Soruyoruz: İşçilerin servislerinde, yemekhanelerinde sosyal mesafe kuralının uygulanmasını istemelerinden daha daha doğal ne olabilir?

Tam da bunun için 63 milyon insanın yaşadığı 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor mu?

Hafta içi günlerde markette, toplu taşımada hatta yollarda sosyal mesafeye uymayana idari para cezası kesilmiyor mu?

Yani salgının yayılmasını engelleyebilmek için sosyal mesafeye uymak gönüllük değil bir zorunluluk!

Pekiyi, bu durumda işçilerin -sonucunun ölüme gidebilecek şekilde hastalanmak olduğu billinen Covid-19 virüsünün bulaşmaması için en başta gelen önlem olan- sosyal mesafenin korunması için işvereninden gerekli tedbirleri almasını istemesi meşru ve hukuki bir hak değil midir?

Gelin görün ki bu tedbirlerin alınmasını isteyen işçileri patron işten atıyor!

İşveren burada hem işten çıkarma yaparak hem de salgına karşı zorunlu önlemleri almayarak iki yasadışı işlem yapmaktadır.

İşlerine geri dönebilmek için eylem yapan işçiler derhal işlerine iade edilmelidir.

Başta sosyal mesafe olmak üzere işyerinde salgına karşı tüm önlemler alınmalıdır.

Bu önlemleri almayarak işçilerinin ve bağlantılı olarak halkın sağlığını tehlikeye düşürdüğü anlaşılan işveren hakkında hemen gerekli inceleme ve idari işlemler yapılmalıdır.

Ne işçilerin ne de halkın sağlığı hak hukuk tanımaz bir avuç para babasının insafına terk edilebilir!

Yorumlar kapalıdır.